Medemblik start ontwikkeling woningbouw Slotlaan Wervershoof voor maximaal 31 nieuwbouwwoningen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft een plan gemaakt voor de bouw van maximaal 31 woningen. Het plan is om woningen te bouwen aan de Slotlaan in Wervershoof. De locatie is op het terrein van de voormalige Tennisvereniging De Kaag. De voorbereidende werkzaamheden gaan beginnen. De gemeente ontwikkelt deze locatie in samenwerking met Het Grootslag en een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Werkzaamheden

Een van deze voorbereidende werkzaamheden is het heien van damwandplanken. Dat heeft te maken met de zogenoemde ‘voorbelasting’. De damwand wordt geplaats aan de noordkant bij de sloot. De damwand wordt ook langs het schelpenpad geplaats. Nadat de damwanden zijn geplaatst, wordt tijdelijk een zandpakket (voorbelasting) op de locatie aangebracht. Dit wordt aangebracht om verzakkingen (zettingen) in de toekomst te voorkomen.

Periode

Het heien van de damwanden gebeurt tussen 24 april en 26 mei en wordt uitgevoerd door Taco Ates Infraconsult. De bouwplaats wordt deze week ingericht en de damwanden naar de locatie gebracht. Van het heien van de damwanden zal met name geluidsoverlast met zich meebrengen. De damwanden worden de grond in getrild. Dit kan voor enige overlast zorgen. Tijdens de werkzaamheden zal het schelpenpad naar het Kagerbos tijdelijk worden afgesloten.

De gemeente heeft in nauw overleg met omwonenden, de CPO-groep, Het Grootslag en de dorpsraad een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie. Uitgangspunt is om bewoners en betrokken partijen actief te betrekken bij de planontwikkeling. Er is overleg geweest met de omwonenden en er is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen zijn meegenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp. Het plan voorziet nu in 11 sociale huurwoningen en 18 koopwoningen voor de CPO-groep, waaronder woningen voor starters, gezinswoningen, levensloopbestendige woningen, 2 onder-een-kap en vrijstaande woningen.

De verschillende onderzoeken zoals archeologie, bodem, veiligheid en flora en fauna zijn afgerond. Om het plan mogelijk te maken is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze zal dit jaar in procedure worden gebracht.

Eén gedachte over “Medemblik start ontwikkeling woningbouw Slotlaan Wervershoof voor maximaal 31 nieuwbouwwoningen

  1. Weer een project van wethouder Vab Langen uit het vorrige college, nu gaat het beginnen, zo lang duren onderzoeken en planvorming in ons land…Maar we bouwen door!

Reacties zijn gesloten.