Medemblik ruimt wrakken uit de Flevosingel in Medemblik, eigenaren kunnen zich melden Boots Berging

MEDEMBLIK – Op 8 december 2023 is er door middel van stickeren een last onder bestuursdwang opgelegd op de boten. Dit betekent dat de boten voor 27 december 2023 verwijderd moesten zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor de gemeente Medemblik op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd is om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat: 

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

  1. Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
  2. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Kunnen de boten opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot “2 weken na publicatie” de gelegenheid om de boten op te halen. 

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de boten zo snel mogelijk op te halen. Een afspraak maken om ze op te komen halen kan door contact op te nemen met Boots Berging.

Vernietiging van de boten

Als de rechthebbenden de boten niet uiterlijk op “2 weken na publicatie” hebben opgehaald dan worden de boten vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.