Medemblik roept ondernemers op om vragenlijst uitbreiding gemeentewerf in te vullen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is afgelopen februari 2024 gestart met het project ‘uitbreiding gemeentewerf. Medemblik gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de drie gemeentewerven in de gemeente te verbeteren. Zo gaat de gemeente Medemblik kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid bedrijfsafval verder te verminderen en hoe er meer hergebruikt kan gaan worden. De nieuwe Omgevingswet maakt het verbranden van afval de aankomende jaren duurder en komt er meer vraag naar duurzame alternatieven.

Een aantal ondernemers werkt aan dezelfde circulaire opgave en heeft gevraagd om hierin te kunnen samenwerken. Anderen geven aan onvoldoende tijd of ruimte te hebben om zelf actief te onderzoeken wat het scheiden van afval kan opleveren.

Om te inventariseren of samenwerken zinvol en mogelijk is, vraagt de gemeente Medemblik ondernemers uit de stad Medemblik om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden zullen de gemeente helpen om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften, uitdagingen ideeën van ondernemers.

Bent u ondernemer in de binnenstad van Medemblik?
Vul dan deze vragenlijst in: https://forms.gle/8t7pvHsHY1UgVZLX6

Bent u ondernemer buiten de binnenstad van Medemblik of in een andere kern van gemeente Medemblik?
Vul dan deze vragenlijst in: https://forms.gle/FfDuShQFVLdLrgxj6 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. En kan nog tot en met donderdag 20 juni.