Medemblik ontvangt ruim 2200 WOZ-bezwaren

Energietoeslag

MEDEMBLIK – De beslissing van de gemeenteraad om de WOZ met ruim 30%, in sommige gevallen zelfs met 40%, te verhogen is bij veel inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. De verhoging was nodig om uit de wurggreep van de provincie te blijven en zo de financiën weer op orde te krijgen.

De gemeente Medemblik kwam in financiële moeilijkheden toen bleek dat de door het Rijk naar de gemeentes overgezette WMO en de daarbij horende bezuinigingen een te groot gat sloeg in de begroting waardoor onder de streep Medemblik vele miljoenen in het rood kwam te staan.

Lees ook: Provincie blij met huishoudboekje gemeente Medemblik, maar provincie blijft monitoren

Dat veel inwoners het niet eens zijn met de Woz-waarde van hun woning is begrijpelijk, die zien hun bezit soms met vele tienduizenden euro’s in waarde stijgen, in een paar gevallen zelfs met 100.000 euro in waarde. Deze groep inwoners klommen dan ook massaal in de pen om bezwaar te maken, 2.246 om precies te zijn, hierbij zijn ook de bezwaren die via z.g.n NCNP bureaus zijn binnengekomen.

Overzicht WOZ-bezwaren

 • 2020: 425
 • 2021: 410
 • 2022: 792

Op dit moment zijn er 1.026 bezwaren door een NCNP bureau ingediend.

 • 2020: 222
 • 2021: 114
 • 2022: 440

Opmerking: Het kan voorkomen dat één of meerdere NCNP bureaus regelmatig bezwaar indienen tegen één en dezelfde aanslag/WOZ-beschikking.

lees ook: Eigenaren woningen van meer dan 1 miljoen euro zien woonlasten fors stijgen

Wanneer een bezwaar- of beroepschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard krijgen deze bedrijven een proceskostenvergoedingen en dat kost gemeenten (voor de WOZ) en de Belastingdienst (voor de BPM) veel geld. Met het oog op de vraag of het mogelijk is deze kosten terug te dringen onderzochten Breuer&Intraval en Pro Facto in het onderzoek Van beroep in bezwaar in opdracht van het WODC de werkwijze en het verdienmodel van no cure no pay-bedrijven.  

Hoeveel geld de gemeente Medemblik dit jaar kwijt is aan proceskosten is nu nog niet te berekenen.

Hoewel no-cure-no-pay-bedrijven soms net iets te makkelijk lijken te profiteren van bestaande wet- en regelgeving, waar gemeenten van balen, geldt dit niet voor het grootste deel van deze bedrijven die bezwaar maken bij de Waardering onroerend zaken (WOZ). Ncnp-bedrijven staan hierin burgers of bedrijven bij – al zijn ze niet veel effectiever – maar gemeenten hebben sterk de indruk dat ze vooral uit zijn op de vergoeding. Volgens het WODC is de waardebepaling de kern van het probleem.

Loading

2 thoughts on “Medemblik ontvangt ruim 2200 WOZ-bezwaren

 1. J. De Vries 21 april 2023 at 20:10

  Het financiele probleem ontstond niet alleen door de Wmo maar ook door de Jeugdhulp. Ook die is, vanaf 2015, bij de gemeenten neergelegd. Medemblik en andere Westfriese gemeenten hebben destijds een inkoop van die zorg gedaan bij zo’n 400(!) aanbieders.

 2. J. De Vries 21 april 2023 at 20:15

  WOZ waarde is een taxatie. Wat de gemeente heeft gedaan (en waar de VVD, Hart voor Medemblik en de ChristenUnie tegen waren) is het verhogen van het tarief van de belasting met 33%. Tegen dat laatste kun je geen bezwaar maken, tegen de waardegrondslag wel. Bovendien komen er ook nog lasten bij van onderhoud van kilometers buitenwegen die de gemeente van het Hoogheemraadschap moest overnemen (zij het dat de wegenheffing van het schap u dan voortaan bespaard blijft…).

Comments are closed.