Provincie blij met huishoudboekje gemeente Medemblik, maar provincie blijft monitoren

Energietoeslag

MEDEMBLIK – Waar bij alle gemeenten de overgang van de Wmo van het Rijk naar de gemeente, inclusief een flinke korting op de gelden, tot een enorme financiële opgave leidde, kwam de klap voor de gemeente Medemblik wel erg hard aan. In de gemeente Medemblik maken veel mensen gebruik van de Wmo waardoor de kosten hoog opliepen.

Lees ook: Brandbrief Westfriese politici over uitgaven Sociaal Domein, ‘de uitgaven, 225 miljoen euro, rijzen de pan uit’

De gemeente Medemblik kwam daardoor bijna onder bewind van de provincie te staan met alle gevolgen van dien. Door scherp te snijden in de uitgaven, plannen vooruit te schuiven naar 2024/2025, zoals de Zeehoek in Wervershoof en het dorpshuis in Abbekerk, en een scherpe verhoging van de gemeentelijke belastingen wist de gemeente het huishoudboekje op orde te krijgen waardoor de gemeente enkel nog onder repressief toezicht bleef staan.

Afgelopen december 2022 heeft de provincie wederom een analyse gemaakt van de begrotingspositie van de gemeente Medemblik waarin vooral is gekeken naar de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen, het grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de jaarrekening 2021.

Lees ook: Medemblik niet onder preventief toezicht provincie

In een brief aan het gemeentebestuur schrijft de provincie: “Bij het uitvoeren van de analyse hebben wij uw begroting 2023 getoetst op structureel en reëel evenwicht. Wij complimenteren u met het feit dat u erin geslaagd bent uw begroting als zodanig vast te stellen. Uit ambtelijke informatie hebben wij vernomen dat tevens de eerste stappen zijn gezet om de (herstel)taken en investeringen in de organisatie te realiseren. Wij zullen de voortgang van deze ontwikkelingen blijven monitoren.”

Vertrouwen in begroting 2024

De provincie laat weten dat zij naar tevredenheid heeft kunnen vaststellen dat het risicobeheer is geactualiseerd en dat ook het beleid hiervoor is herzien, maar ook dat de weerstandscapaciteit van voldoende omvang is om risico’s af te dekken. “Wij hebben vastgesteld dat betreffende het onderhoud van de kapitaalgoederen de beheerplannen voor de onderdelen wegen en gebouwen actualisatie behoeven. Ambtelijk hebben wij vernomen dat deze actualisatie naar verwachting dit jaar zal plaatsvinden. Wij vertrouwen erop in de begroting 2024 hiervan een financiële weerslag te zien.” besluit de provincie.

Lees ook: Column Tom Beerepoot (VVD): 33% hogere ozb veel te fors, dat had veel minder gekund

Loading