Medemblik nodigt haar inwoners uit om mee te denken over het nieuwe verkeers- en vervoersplan

MEDEMBLIK – Gemeente Medemblik moet op het gebied van verkeer en vervoer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maakt zij een nieuw beleidsplan op het gebied van mobiliteit; het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Het GVVP is een totaalvisie. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Daarom wil de gemeente dit plan samen met alle inwoners, ondernemers en organisaties maken. 

Inwoners kunnen helpen!

Het project start met het in kaart brengen van alle ideeën voor verkeer in de Gemeente Medemblik. Alle ideeën samen vormen de basis van het GVVP. Inwoners van de gemeente Medemblik kunnen helpen om de lijst zo compleet mogelijk te maken door ideeën aan te dragen. Dit kan vanaf maandag 21 februari tot en met zondag 13 maart 2022 via de website: www.medemblik.nl/gvvp

Inwoners die wel mee willen doen, maar niet in staat zijn om ideeën digitaal door te geven, kunnen vanaf 28 februari een papieren versie ophalen bij de publieksbalie op het gemeentehuis in Wognum.