Medemblik: “maatwerk altijd mogelijk bij gespreid betalen grafrechten”

MEDEMBLIK – Dat zegt de gemeente Medemblik op vragen van de VVD die opheldering wilde over een stemverklaring van GroenLinks fractievoorzitter Bart Huisman over het concept-besluitenlijst in de raadsvergadering van afgelopen 16 februari waarin Huisman liet weten dat hij zou tegenstemmen omdat het college zou hebben aangegeven dat gespreid betalen over 10 jaar mogelijk zou zijn en dat de belanghebbenden hier ook op gewezen zouden worden. Huisman’s verklaring was volgens de VVD een interpretatie van het betoog van de wethouder, maar volgens de gemeente Medemblik klopt deze interpretatie niet.

De VVD wilde daarom van het college weten of het inderdaad mogelijk is om de grafrechten in 10 jaar te betalen of dat dit slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk zou zijn. Hierop laat de gemeente Medemblik weten dat wanneer rechthebbende die grafrechten niet in 1x kunnen betalen zij om een betalingsregeling kunnen vragen. De gemeente Medemblik gaat dan samen met de betrokkenen een berekening maken van de betalingscapaciteit om zo tot een passende betalingsoplossing te komen.

De gemeente Medemblik zal de website hiervoor ook gaan updaten om deze oplossing nog beter zichtbaar te maken, dit zal ook bij telefonisch contact worden verteld aan de betrokkene

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie