Medemblik krijgt energieneutraal en efficiënt gemeentehuis

MEDEMBLIK – Het gemeentehuis van Medemblik in Wognum moet ingrijpend gerenoveerd worden. De technische installaties zijn verouderd, de werkplekken voldoen niet aan de geldende ARBO-normen en de inrichting is gedateerd. Er is onderzoek gedaan waarbij meerdere scenario’s tot renovatie zijn uitgewerkt. Het college heeft een voorkeursscenario gekozen dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit scenario is volledig in lijn met de Westfriese duurzaamheidsambitie uit 2021 om te komen tot een energieneutraal Westfriesland.

Lees ook: Ondernemers Federatie Medemblik vind opknappen Gemeentehuis maar onzin.

Haalbaarheidsonderzoek

In 2010 werd de gemeente Medemblik eigenaar van de drie kantoorpanden aan de Dick Ketlaan in Wognum. In de ruim twaalf jaar dat de panden voornamelijk dienst doen als gemeentehuis is er om financiële redenen nauwelijks onderhoud gepleegd. Groot onderhoud is nu noodzakelijk om aan wettelijke normen te voldoen, maar vooral om een veilige, gezonde (werk)omgeving te kunnen garanderen voor medewerkers en bezoekers. Adviesbureau LSa heeft een onderzoek uitgevoerd waarin een viertal scenario’s voor de toekomst van het gemeentehuis uitgewerkt zijn. Het college stelt voor om te kiezen voor het scenario van een energieneutraal en efficiënt gemeentehuis. Uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook in financieel opzicht, is dit op lange termijn de meest aantrekkelijke variant.

Wethouder Jeroen Broeders: “Omdat er jarenlang niets aan het noodzakelijke onderhoud is gedaan, kost het wegwerken van dat achterstallig onderhoud al 5,2 miljoen euro. Dat zijn we hoe dan ook kwijt. Als we echter extra investeren in het verduurzamen en efficiënter inrichten van het gemeentehuis, kunnen we een aanzienlijk bedrag gaan besparen: aan lagere energiekosten maar bijvoorbeeld ook aan hogere verhuurinkomsten. De investering van zo’n 8 miljoen verdienen we daarmee terug. In ruil daarvoor krijgen we een energieneutraal en efficiënt gemeentehuis, waar we weer decennia mee vooruit kunnen. Kiezen voor een energieneutraal en efficiënt gemeentehuis is op de lange termijn het meest gunstige financiële en duurzame scenario.

Praktisch, sober en doelmatig

Het zwaartepunt in de verbouwing zit in het vervangen van de technische installaties zoals de centrale verwarming, klimaatinstallatie en elektriciteit. Daarnaast maakt dit voorkeursscenario het mogelijk om het gemeentehuis efficiënter in te richten en een kwaliteitsslag te maken. Ook hier zal elke euro zorgvuldig worden besteed want de uitvoering zal vooral praktisch, sober en doelmatig zijn.

Jeroen Broeders: “Het gemeentehuis verkeert in slechte staat. Er zitten overal gaten in de vloerbedekking, waar mensen over struikelen. Ons meubilair is twintig jaar oud en voldoet voor een groot deel niet aan de Arbo-normen. Maar nog belangrijker: onze technische installaties houden we met noodreparaties in de lucht. Afgelopen winter was ik erg blij dat het niet al te koud was, want onze CV-installatie vertoont keer op keer kuren. En als die ’s winters uitvalt, is het gemeentehuis onbruikbaar. We willen onze inwoners zo goed mogelijk bedienen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarvoor hebben we echt een fatsoenlijk gemeentehuis nodig en dat hebben we nu niet.

Proces

Op 15 juni is er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waarbij er over het onderwerp wordt gesproken. Als de gemeenteraad instemt met het voorkeursscenario tijdens de raadsvergadering op 13 juli, zullen de komende maanden de renovatieplannen verder worden uitgewerkt. Daarna zal de gemeenteraad moeten beslissen of ze de benodigde middelen daarvoor ook echt wil uittrekken.  De uitvoering van de renovatie en verduurzaming zal enkele jaren in beslag nemen.