Ondernemers Federatie Medemblik vind opknappen Gemeentehuis maar onzin.

MEDEMBLIK – Dat laat de OFM in een brief aan de gemeenteraad en het college weten. In de brief schrijft het OFM: “Zoals wij al eerder hebben laten weten gaan wij als ondernemers pas investeren in eigen middelen als er door winst financiële ruimte ontstaat om deze investering en uitgaven te doen.

Voldoet niet aan de wet

Het ruim 20 jaar oude pand voldoet al enkele jaren niet meer aan de wettelijke eisen, zo is de vloerbedekking tot op de draad versleten en veroorzaakt overlast, is het meubilair versleten en voldoet de luchtbehandelingsinstallatie al lang niet meer aan de wettelijke eisen. Maar dat lijkt het OFM niet belangrijk te vinden.

Wijzend op de huidige financiële situatie van de gemeente Medemblik, die er gelukkig weer wat rooskleuriger uitziet, de Ozb die met 33% is verhoogd waardoor ook de ondernemers in Medemblik worden geraakt, de snel stijgende lonen en grondstofprijzen, zegt het OFM dat de ondernemers in Medemblik onevenredig hard worden geraakt.

Het geld dat voor het opknappen en verduurzamen van het gemeentehuis gereserveerd is moet volgens het OFM achter de hand worden gehouden om juist de ondernemers in Medemblik te steunen door bijvoorbeeld een donatie te doen in het ondernemersfonds. Maar ook komt het OFM terug op de belofte aan Abbekerk en Wervershoof voor een nieuw dorpshuis en zwembad.

Wij kunnen het ons niet voorstellen dat de gemeente Medemblik flink in de buidel tast” om in zaken te investeren die niet strikt noodzakelijk zijn of heel snel worden terugverdiend. Hierbij kunnen we het ons voorstellen dat noodzakelijke reparaties en vernieuwing van kapot meubels en vloerbedekking en de nodige Arbo technische aanpassingen worden uitgevoerd. Andere investeringen worden onzes inziens alleen gedaan, als beloftes aan burgers en kernen zijn nagekomen en er voldoende “vlees op de botten zit”. aldus het OFM.

Loading