Medemblik verleent vergunning voor renovatie Maria Bernadetteschool en kinderdagverblijf Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken…

Groot onderhoud sportvelden duurder dan eerder begroot, renovatie DESS velden is flink duurder

Om het veld weer in goede conditie te krijgen is er een extra investering van € 42.000,- nodig.

Medemblik krijgt energieneutraal en efficiënt gemeentehuis

De technische installaties zijn verouderd, de werkplekken voldoen niet aan de geldende ARBO-normen en de inrichting is gedateerd.

Medemblik reserveert extra geld voor renovatie grasvelden MOC, Zwaagdijk en DESS

Bij MOC wordt het B-veld aangepakt, bij Zwaagdijk het A-veld en ook bij DESS in Benningbroek wordt het A-veld aangepakt.

Medemblik trekt tot 2038 ruim 35 miljoen euro uit voor (ver)nieuwbouw lagere scholen

De gemeente Medemblik is wettelijk verplicht om de schoolgebouwen aan de huidige eisen van de tijd te laten voldoen

Ook De Woonschakel gaat woningen na renovatie van het gasnet halen, huurders krijgen gratis inductiekookplaat en pannenset

huurders krijgen gratis inductiekookplaat en pannenset

Westfries Museum toont 40 schatten uit Rijksmuseum

HOORN – Een lust voor het oog: de tentoonstelling Hoge Luchten toont 40 onbekende parels uit de collectie van het Rijksmuseum, verrijkt met pronkstukken uit de eigen collectie van het…

Werkzaamheden Westerhavensluis Medemblik duren langer dan gepland

MEDEMBLIK – Het werk aan de Westerhaven(sluis)brug in Medemblik duurt langer dan gepland. Dit heeft te maken met onderbezetting onder personeel als gevolg van Corona. Omdat het scheepvaartverkeer niet langer…

Scholen gemeente Medemblik wachten al 3 jaar op onderhoud en renovatie

MEDEMBLIK – Zeker 5 scholen in de gemeente Medemblik, waarvan 3 alleen al in de kern Medemblik, wachten al sinds 2019 dat hun basisschool gerenoveerd gaat worden. Maar door de…

Westerhavensluis Medemblik gaat op de schop, toename verkeer en te veel storingen

MEDEMBLIK – De Westerhavensluisbrug in Medemblik is verouderd. Er zijn vaak storingen en het verkeer is groter en zwaarder geworden dan 50 jaar geleden. Daarom voert gemeente Medemblik groot onderhoud…

Verkeersmaatregelen opslag materialen voor renovatie steigers Westerhaven Medemblik

MEDEMBLIK- Parkeerverbod: parkeervakken aan de Turfhoek (kade) tegenover nrs. 2 t/m 11 en 2 parkeervakken aan de Turfhoek (weg) voor nr. 12 en 13 van donderdag 14 oktober t/m donderdag…