Medemblik komt met profielschets nieuwe burgemeester als opvolger van Frank Streng

MEDEMBLIK – Tijdens een extra raadsvergadering op 22 februari is de profielschets om te komen tot een nieuwe burgemeester vastgesteld. Deze profielschets is overhandigd aan de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk. Daarnaast is er een vertrouwenscommissie benoemd die de sollicitatieprocedure gaat begeleiden. Deze commissie bestaat uit een achttal raadsleden en wordt bijgestaan door een collegelid en de gemeentesecretaris.

Profiel nieuwe burgemeester

Mark Hoogewerf, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “De nieuwe burgemeester van de gemeente Medemblik moet stevig in zijn of haar schoenen staan. Er liggen veel uitdagingen in onze gemeente. In de eerste plaats moet er aandacht zijn voor alle 17 unieke kernen en haar inwoners, daarnaast ligt er een opgave op het gebied van bestuurskracht en zijn er inhoudelijke uitdagingen als het gaat om financiën, huisvesting, zorg, onderwijs, accommodaties en dienstverlening. We zoeken een mensgerichte, zichtbare man of vrouw die tussen de mensen staat, de Westfriese mentaliteit begrijpt en ook besluitvaardig is, strategisch, verbindend en leiderschap toont. We hopen een waardige opvolger te kunnen vinden voor burgemeester Frank Streng.”

Enquête

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medewerkers kunnen in de vorm van een digitale enquête hun mening geven wie hun nieuwe burgemeester moet worden. Er zijn een aantal vragen geformuleerd waarin gevraagd wordt naar eigenschappen en aandachtsgebieden. Daarnaast is er een open vraag waarin eigen toevoegingen kunnen worden gegeven. Een eerste samenvatting van de enquête is toegevoegd aan de profielschets. De enquête staat open tot 1 maart. De gegevens uit die rapportage worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. Kijk op www.medemblik.nl/nieuweburgemeester.

Opvolger Frank Streng

Burgemeester Frank Streng heeft wegens gezondheidsredenen aangegeven afscheid te nemen. Aankomende zomer zou hij twaalf jaar in functie zijn. Het burgemeestersambt wordt tijdelijk waargenomen door waarnemend burgemeester Dennis Straat.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester voor de zomer worden afgerond.