Midwouder Cornelis Kaay, was behalve een boer ook een belangrijke schakel tussen de verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog

MIDWOUD – Midwoud was een klein dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ondanks dat het een klein dorp was, was het verzet vanuit het dorp tegen de bezetters groot. Diverse inwoners van Midwoud hadden onderduikers in huis, zoals Joden en anderen die door de Duitse bezetter werden gezocht.

Deze mensen kregen onderdak bij gezinnen in het dorp en werden voorzien van voedsel en andere benodigdheden. Dit was gevaarlijk werk, omdat de Duitsers zware straffen oplegden aan mensen die betrapt werden op het helpen van onderduikers.

Verzetsgroepen

Er waren verschillende verzetsgroepen actief in Midwoud tijdens de oorlog. Deze groepen waren vaak betrokken bij sabotage-acties, zoals het vernielen van telefoonlijnen of het stelen van wapens en munitie. Een van de bekendste verzetsgroepen in Midwoud was de KP (Knokploeg), die in heel Noord-Holland actief was.

Ook in Midwoud werd illegale pers verspreid, zoals verzetskranten en pamfletten. Deze werden in het geheim gedrukt en verspreid om de bevolking te informeren over de oorlog en het verzet.

Sommige inwoners van Midwoud hielden zich bezig met spionage-activiteiten, zoals het in kaart brengen van Duitse militaire installaties en troepenbewegingen. Deze informatie werd vervolgens doorgegeven aan de geallieerden.

Cornelis Kaay, een belangrijke schakel in de Tweede Wereldoorlog

Cornelis Kaay was een boer uit Midwoud die betrokken was bij het verzet. Hij was een belangrijke schakel tussen verschillende verzetsgroepen in de regio en was betrokken bij het verspreiden van illegale pers. Hij werd in april 1945 gearresteerd en overleed enkele dagen later in gevangenschap.

Maar Midwoud kende meer fanatieke verzetshelden. Helden als Geertje Pel-Groot een verpleegster in Midwoud die betrokken was bij het verzet. Ze hielp onderduikers en Joden en was actief in het verspreiden van illegale pers. Ze werd in januari 1945 gearresteerd en opgesloten in het concentratiekamp Ravensbrück. Ze overleefde de oorlog en keerde terug naar Nederland.

Of Dirk Dekker een boer uit Midwoud die betrokken was bij het verzet. Hij werkte samen met de KP en was betrokken bij sabotage-acties en het vervoeren van wapens en munitie. Hij werd in februari 1945 gearresteerd en overleed enkele dagen later in gevangenschap.

En Cornelis Appel een onderwijzer uit Midwoud die betrokken was bij het verzet. Hij werkte samen met de KP en was betrokken bij sabotage-acties en het vervoeren van wapens en munitie. Hij werd in februari 1945 gearresteerd en overleed enkele dagen later in gevangenschap.

Al deze vormen van verzet waren gevaarlijk en de mensen die eraan deelnamen liepen risico op arrestatie, marteling of executie door de Duitse bezetter. Desondanks was het verzet in Midwoud en de rest van Nederland van groot belang voor de uiteindelijke bevrijding van het land.

Loading