Medemblik komt met actieplan ‘Schoon 2024 – 2027’

MEDEMBLIK – Om de overlast van zwerfafval aan te pakken heeft de gemeente Medemblik samen met vrijwilligers, ondernemers, stakeholders en HVC via pilots en experimenten de overlast veroorzaakt door afval aangepakt en de resultaten zijn bemoedigend.

Om met de opgedane ervaringen door te kunnen gaan komt de gemeente Medemblik nu met kaders om het actieplan ‘Schoon 2024 – 2027’ op te stellen. Sinds de invoering van het grondstoffenplan zijn door HVC schouwrondes ingezet als middel om dumpingen en bijplaatsingen tegen te gaan. Deze acties bestonden o.a. uit het vervangen van alle verouderde GFE-cocons, gesprekken door afvalcoaches op probleem locaties, de in november 2023 gestarte lichtprojectie en het inventariseren van hardnekkige hotspotlocaties in de gemeente Medemblik.

Tekst gaat verder onder de foto

Vanuit de gemeente is in 2023 het tweewekelijkse Operationeel overleg opgestart waarbij vanuit HVC de teamleider en de senior chauffeur aansluiten en vanuit de gemeente Medemblik de wijkopzichters van het rayon Wervershoof, Medemblik en Wognum, en de beleidsmedewerker voor afval . Nu het aantal meldingen en acties teruglopen is dit overleg van tweewekelijks teruggebracht naar 1x per maand.

Samenwerking met Vrijwilligers en Ondernemers

Binnen de gemeente Medemblik zijn 58 vrijwilligers, hiervan waren er 41 bekend bij de gemeente Medemblik, meerdere dagen per week bezig om zwerfvuil te rapen dat anderen hebben laten slingeren. Om deze groep te danken heeft de gemeente Medemblik deze vrijwilligers afgelopen jaar bedankt voor hun inzet en bijdrage voor het opruimen van al het zwerfvuil.

Lees ook: Medemblikker Cor Kistemaker raapt zwerfvuil om iets terug te doen voor de gemeente

De gesprekken die hieruit volgende gaf de gemeente Medemblik om onderzoek naar de omvang van overlast in het centrum van Medemblik te doen. Dit onderzoek is uitgevoerd in de binnenstad van Medemblik. Stagiaires hebben 135 enquêtes huis aan huis gehouden om de beleving van de inwoners te meten van overlast door afval en welk beeld zij hebben van gemeente Medemblik en HVC. De resultaten waren verrassend genoeg om te concluderen dat qua klantbeleving wie wat doet verbeterd kan worden, terwijl 99% zelf overtuigd is het afval goed te scheiden.

Samenwerking met Ondernemers

Om de overlast van bijgeplaatst (bedrijfs) afval terug te dringen is de gemeente Medemblik in gesprek met de ondernemersvereniging en collega’s van economische zaken. Samenwerking biedt extra impulsen voor kansen om niet alleen in het centrum maar ook de andere kernen en bedrijventerreinen grondstoffen terug te winnen, Co2 uitstoot te verminderen en kosten te beperken. Overlast rondom het gedempt achterom is door samenwerking en initiatief voor 1 containers al verminderd en door mee te denken met de herinrichting wil de gemeente Medemblik de overlast samen verder terugdringen.

Slimme bakken

Medemblik blijft in overleg met de vrijwilligers en ook de ondernemers worden betrokken bij het Beeldkwaliteitsplan Centrum Medemblik om zo input te krijgen voor het actieplan ‘Schoon 2024 – 2027’.

Ook komt de gemeente Medemblik met vervolgstappen voor het centrum van Medemblik waar nieuwe slimme afvalbakken gaan worden geplaatst die voorzien zijn van afbeeldingen, de oude bakken worden gereviseerd en worden op afgelegen parkeerplaatsen in het buitengebied geplaatst op waar deze het meeste rendement opleveren.