Medemblik in gesprek met bewoners over een aardgasvrije Randwijk en Gildewijk Medemblik

MEDEMBLIK – Gemeente Medemblik ging onlangs in gesprek met bewoners uit de Randwijk en Gildewijk in de stad Medemblik. De gemeente ziet hier namelijk kansen om van het aardgas af te gaan. Na een korte presentatie ging de gemeente met bewoners in gesprek. De kernboodschap was: ‘We hebben de tijd, 2050 aardgasvrij is het doel. Maar dit betekent niet dat we stil blijven zitten’. In dit artikel een verslag van de bijeenkomst.

De gemeente benoemde eind 2020 de Randwijk en omliggende wijken als kansrijke wijken. Hier liggen namelijk kansen om aan te sluiten op een mogelijk warmtenet vanuit de bedrijventerreinen in Medemblik. Onlangs startte een haalbaarheidsonderzoek naar dit warmtenet. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of een warmtenet in deze gebieden haalbaar en vooral ook betaalbaar is voor alle betrokkenen. Het proces richting een warmtenet is hiermee pas net begonnen. Toch hecht de gemeente juist in dit stadium waarde aan het vroegtijdig betrekken van bewoners. Hoe zien zij de kansen in hun wijk? Kunnen we samenwerken?

Plannen woningcorporatie

Tijdens de bijeenkomst was ook woningcorporatie De Woonschakel aanwezig. Zij vertelden over hun plannen voor verduurzaming in de wijk. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van woningen met de laagste energielabels. Daarnaast zijn de kosten belangrijk; voor De Woonschakel zelf maar vooral ook voor de huurders. De Woonschakel staat hiermee open voor een warmtenet maar andere opties zoals (hybride) warmtepompen worden ook niet uit het oog verloren. Dit sluit aan op de visie van de gemeente.

Wat kunnen bewoners nu al doen?

Omdat het proces richting een warmtenet lang kan duren wil de gemeente ook perspectief bieden voor bewoners op de korte termijn. Wat kunnen bewoners van de Randwijk en Gildewijk nu al doen om hun energierekening te verlagen? Het voorlopige advies is om vooral te kijken naar isolatie en zonnepanelen. Deze maatregelen zijn namelijk altijd interessant, ook als er uiteindelijk geen warmtenet komt. Het aanleggen van vloerverwarming en/of nieuwe laagtemperatuurradiatoren zijn maatregelen die minder nodig zijn bij een warmtenet. Daarom is het advies hier nog even mee te wachten. Voor bewoners met een moderne woning en/of energielabel A kan het nu al interessant zijn om te kijken naar een warmtepomp.

Wat gaat de gemeente met alle inbreng doen?

De komende maanden voert een extern bedrijf een eerste haalbaarheidsonderzoek voor het warmtenet uit. Daarnaast werkt de gemeente aan de informatievoorziening en communicatie. Hierbij ligt de focus op het ontzorgen van bewoners. Denk aan het aanbieden van de juiste informatie en advies voor bewoners die willen verduurzamen. Ook het kostenplaatje en ervaringen van andere bewoners krijgen hierbij veel aandacht.

Wanneer het haalbaarheidsonderzoek naar het warmtenet is afgesloten kunnen we in de Randwijk en Gildewijk een afweging maken over de route die we willen volgen. Dit doen we dan graag samen met bewoners. We nodigen de wijk hier dan weer voor uit.

Heeft u nog vragen? En/of wilt u ook meewerken en/of denken aan de plannen voor aardgasvrij? Neem dan contact op met de gemeente via Duurzaam@medemblik.nl