Medemblik grijpt mogelijk naast subsidie voor bouw nieuwe woonwijken, enkel wijken van 200 huizen of meer krijgen subsidie

MEDEMBLIK – Gemeenten kunnen projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 300 miljoen inclusief btw beschikbaar. In totaal is deze kabinetsperiode € 1,25 miljard beschikbaar voor de Woningbouwimpuls.

Medemblik moet afwachten

In de gemeente Medemblik zijn nu geen projecten van meer dan 200 nieuwbouwwoningen, de nieuw aan te leggen Schepenwijk in Medemblik telt 200 woningen, de grens om subsidie aan te vragen. Annette Wammes, communicatiemedewerkster van de gemeente Medemblik: “Uiteraard is hier naar gekeken binnen onze gemeente. Meedoen kan alleen voor plannen vanaf 200 woningen. Er is gekeken of we met project Molenblik kans kunnen maken op een bijdrage. Er zitten wel voorwaarden aan de subsidie dus de vraag is nog even of we hier in deze fase kans op maken of dat een volgende tranche van de subsidie realistischer is. We verwachten het laatste.

Lees ook: Honderden nieuwbouw woningen in de planning binnen de gemeente Medemblik

900.000 woningen

In Nederland is een groot tekort aan woningen; tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van BZK/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.