Medemblik gaat pand Notaris Steenpoortestraat 55 Andijk verkopen

ANDIJK – De gemeente Medemblik maakt bekend dat zij voornemens is het gemeentelijk deel van het pand aan de Notaris Steenpoortestraat 55 in Andijk te verkopen aan de eigenaar van het andere deel van het pand.

Motivatie

De gemeente beschouwt deze eigenaar als enige serieuze gegadigde voor deze voorgenomen verkoop. Dit omdat het pand een geheel vormt als gebouw én in het gebruik van het pand. Het gemeentelijk deel kan niet los worden verkocht aan een derde partij.

Indien u wenst te reageren op het voornemen tot verkoop wordt u verzocht dit uiterlijk binnen 14 dagen na deze bekendmaking kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting en uitleg over wat u precies wilt weten.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam’ arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e mail aan grondzaken@medemblik.nl