Massale sterfte onder bijen, imkers zitten met de handen in het haar

WEST-FRIESLAND – De bijen in Nederland hebben het zwaar, veel bijenvolken gaan dood en de oorzaak is niet duidelijk. Het kan de gevreesde varroamijtziekte zijn veroorzaakt door de varroamijt. Sonne Copijn van de Bee Foundation heeft zelf ook bijen en ook bij haar zijn kasten leeg omdat het bijenvolk is gestorven.

De varroamijt is een parasiet die zich voedt met het bloed van bijen en zich voortplant in bijenlarven. Deze mijten verzwakken de bijen en maken ze vatbaar voor andere ziekten en virussen. Varroamijten verspreiden ook virussen, waaronder het DWV-virus (Deformed Wing Virus), dat ernstige vervormingen van de vleugels van bijen kan veroorzaken.

Varroamijten zijn een wereldwijd probleem en zijn een belangrijke oorzaak van bijensterfte. Het is daarom belangrijk om de varroamijtpopulatie onder controle te houden om de gezondheid van bijen te behouden en te bevorderen.

Er zijn verschillende methoden om varroamijten te bestrijden, waaronder chemische behandelingen en biologische bestrijdingsmethoden. Chemische behandelingen zijn effectief, maar kunnen ook schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivende insecten, en kunnen resulteren in residuen in bijenproducten zoals honing. Biologische bestrijdingsmethoden zijn veiliger en hebben minder negatieve effecten op het milieu, maar zijn vaak minder effectief in het controleren van varroamijtenpopulaties.

Het is ook belangrijk om de algemene gezondheid van bijenpopulaties te verbeteren door het bieden van een bijvriendelijke omgeving, het verminderen van pesticidengebruik en het promoten van gezonde bijenvolken. Dit kan helpen om bijen sterker te maken en hen beter in staat te stellen om ziekten en parasieten te bestrijden.

Insecticiden

Bijensterfte is een zorgwekkend probleem, omdat bijen een belangrijke rol spelen in het bestuiven van gewassen en het in stand houden van ecosystemen.

Er zijn verschillende factoren die bijensterfte kunnen veroorzaken, waaronder:

  1. Verlies van habitat en voedselbronnen: Bijen hebben voldoende voedsel en leefruimte nodig om te overleven en te gedijen. Door ontbossing, verstedelijking en intensieve landbouwpraktijken zijn veel van de natuurlijke habitats van bijen verdwenen.
  2. Pesticiden: Het gebruik van pesticiden kan schadelijk zijn voor bijen. Sommige pesticiden kunnen bijen direct doden, terwijl andere hun immuunsysteem aantasten en hen kwetsbaarder maken voor ziekten en parasieten.
  3. Ziekten en parasieten: Bijen kunnen worden getroffen door verschillende ziekten en parasieten, zoals de varroamijt, die zich voeden met bijenbloed en virussen overbrengen.
  4. Klimaatverandering: Veranderingen in het klimaat, zoals temperatuurstijgingen en extreme weersomstandigheden, kunnen ook bijenpopulaties beïnvloeden.

In Nederland is de bijensterfte de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden. Ook is er een afname van wilde bloemen en andere natuurlijke habitats van bijen in Nederland, waardoor bijen minder voedsel hebben en kwetsbaarder zijn voor ziekten en parasieten.

Er worden verschillende maatregelen genomen om de bijenpopulatie in Nederland te beschermen en te bevorderen, zoals het creëren van bijvriendelijke leefgebieden, het verminderen van pesticidengebruik en het stimuleren van bijenhouden en imkerij.