Lockdown, verbouwing en geen internet oorzaak dichte deuren jongerencentrum Missing Medemblik

MEDEMBLIK – Jongerencentrum Missing is al langere tijd dicht tot ergernis van de fractie van Hart voor Medemblik die daarop schriftelijke vragen ging stellen aan het college. Hart voor Medemblik vroeg het college om opheldering waarom het zo lang duurt voor de jongeren van Medemblik weer gebruik kunnen gaan maken van hun ‘jeugdhonk’.

De gemeente Medemblik laat hierop weten dat vooral de lockdown tijdens de coronacrisis, de daarop volgende verbouwing van de Muiter en het ontbreken van een internet aansluiting belangrijke oorzaken zijn van het nog niet opengaan van Missing. ” Stichting Jongerencentrum Missing is een zelfstandige stichting gevestigd in MC de Muiter te Medemblik, waar zij een ruimte huren. De gemeente subsidieert Stichting Jongerencentrum Missing om dit mogelijk te maken. Na de verbouwing van MC de Muiter huren zij een andere ruimte.

Er zijn verschillende redenen die ertoe hebben geleid dat Stichting Jongerencentrum Missing het jongerencentrum nog niet kon openen voor de jeugd: er waren meerdere lockdowns in verband met Covid-19 en vanuit de verbouwing waren enkele afrondende zaken die wegens afhankelijkheid en beschikbaarheid van externe partijen langer duurden dan gehoopt.

Een voorbeeld hiervan is de noodzakelijke internetaansluiting die lang op zich heeft laten wachten. In mei is de internetaansluiting uiteindelijk gerealiseerd. Dit was vlak voor de zomerstop van het jongerencentrum.

Hart voor Medemblik wees het college dat de sluiting van Missing er voor zorgt dat de jeugd nu noodgedwongen op straat hun vertier moeten zoeken met alle problemen en overlast van dien. Hart voor Medemblik wilde dan ook de cijfers zien van het aantal overlastmeldingen door jongeren van voor de sluiting van Missing en de maanden daarna.

Volgens de gemeente Medemblik is in de afgelopen jaren is het aantal overlastmeldingen door (hang)jeugd gestegen. Van 15 geregistreerde meldingen in 2018 naar 50 geregistreerde meldingen in 2021. “We zien vooral in 2020 en 2021 een sterke stijging als gevolg van de Coronacrisis. Dit is tevens een landelijke trend,” aldus de gemeente Medemblik

Maar op vraag waarom Medemblik geen proactieve rol en/of de regie heeft genomen om het centrum na de oplevering snel geopend te krijgen zegt de gemeente Medemblik dat de heropening van Missing primair de verantwoordelijkheid is van Stichting Jongerencentrum Missing, daarnaast is de gemeente wel steeds betrokken geweest om alle openstaande punten vanuit de verbouwing af te ronden en heeft de gemeente de regie op zich genomen om, ondanks de lockdowns, de openstaande punten zo snel mogelijk te realiseren maar door afhankelijkheid van externe partijen voor de uitvoering hiervan heeft dit alles langer geduurd dan wenselijk was.