Hart voor Medemblik: Boa’s/handhaving raken de jongeren kwijt door sluiting Missing

MEDEMBLIK – De, tijdelijke, sluiting van Jongerencentrum Missing in Medemblik is een grote doorn in het oog van Hart voor Medemblik. Stijgende cijfers van overlastgevende jongeren, jongeren die nergens terecht kunnen en boa’s en handhavers die het contact met de jongeren kwijtraken.

niels de waal
Niels de Waal (HvM)

Niels de Waal van Hart voor Medemblik vroeg daarom het college dan ook dat het niet open zijn van het jongerencentrum het werkplezier en de motivatie van de vrijwilligers, jongerenwerkers en toezichthouders nadelig aan het beïnvloeden is. Volgens De Waal raken zij de jongeren kwijt en moeten het verwaterde contact later maar weer zien op te bouwen. Daarnaast hebben volgens De Waal de toezichthouders/boa’s jongeren die zij op straat moeten aanspreken geen goed alternatief kunnen bieden om naar toe te gaan. Niels de Waal wilde daarop weten van het college of de toezichthouders/boa’s dit als een belemmering voor de effectiviteit van hun werkzaamheden ervaren.

De gemeente zegt hierop dat de BOA’s herkennen het geschetste beeld deels. “Zij kunnen jeugd niet verwijzen naar het jongerencentrum en het contact met de jeugd verloopt daardoor soms moeilijker. De BOA’s kunnen meldingen over jeugd overlast hierdoor ook niet altijd naar tevredenheid afhandelen wat invloed heeft op hun werkplezier en de verbinding met deze jongeren.

Deze signalen zijn ook gedeeld tijdens de (interne) duidingssessie van het integraal veiligheidsplan 2023- 2026. De inzet op jeugdoverlast is één van de speerpunten in het strategische veiligheidsthema ‘veilige woon- en leefomgeving’.

Over wanneer Missing weer open gaat zet de gemeente Medemblik dat basis van de subsidieafspraken sturen wij op een zo spoedig mogelijke openstelling van Jongerencentrum Missing. Het jongerencentrum is zoals aangegeven gebruiksklaar en dat de gemeente Medemblik binnenkort het gesprek aan met het bestuur.

Loading