Share

Lijkbezorgingsrechten Medemblik in 2023 met soms enkele honderden euro’s omhoog

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik telt veel openbare begraafplaatsen, zelfs meer dan Amsterdam, en al deze begraafplaatsen moeten onderhouden worden en waar nodig groot onderhoud worden gepleegd. Dit houdt in dat de gemeente Medemblik de heffing soms met enkele honderden euro’s moet verhogen.

Vrijstelling kan worden gegeven als het gaat om opgraven van stoffelijke resten of op bevel van een rechter. Maar ook voor het begraven van stoffelijke overschotten c.q. het bijzetten van de as van kinderen, die beneden de leeftijd van 3 maanden zijn overleden en in één kist met hun moeder worden begraven c.q. waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in 1 asbus.

Het grafrecht is slechts éénmaal verschuldigd als het begraven van stoffelijke overschotten c.q. het bijzetten van de as van een doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden tweeling, drieling enz. mits dit in dezelfde kist geschiedt c.q. in één asbus wordt geborgen.

Vooral een particulier graf voor overledenen van 12 jaar en ouder (2 grafposities) voor een periode van meer dan 20 jaar gaan met ongeveer 200 euro omhoog. De complete lijst kunt u hieronder lezen.

De gemeenteraad moet nog haar fiat geven over dit voorstel.

0920DOC-22-59549920Tarieventabel20behorende20bij20de20verordening20lijkbezorgingsrechten202023.XLS

Totaal aantal keren gelezen: 70 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 3 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen