Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsunits, plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een in- of uitrit op het perceel Nijverheidsweg 18 in Medemblik

De gemeente heeft op 31 januari 2024 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001927 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsunits, plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een in- of uitrit op locatie Nijverheidsweg 18 in Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • het bouwen van een bouwwerk
  • het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.