Kennisgeving ontvangst aanvraag aanleggen van drie padelbanen, Theo Koomenlaan 7, 1693MA Wervershoof

WERVERSHOOF – Op 7 februari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van drie padelbanen op het perceel Theo Koomenlaan 7, 1693MA Wervershoof. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000212. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • Bouwen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.