Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van drie schietwilgen, nabij Flevosingel 78 in Medemblik

Op 18 januari 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van drie schietwilgen op het perceel nabij Flevosingel 78 in Medemblik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000086. De aanvraag betreft de volgende activiteit:

  • vellen van houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.