Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen drie schietwilgen Flevosingel Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Aanvraag omgevingsvergunning kappen van twee schietwilgen Sijbekarspel

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van drie schietwilgen, nabij Flevosingel 78 in Medemblik

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van zes schietwilgen, Spijkerboor Oostwoud

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure.