Kassen weg, woningen terug in Benningbroek

BENNINGBROEK – Op de Ganker 4B staan nu nog kassen die deels in slechte staat zijn. De eigenaar van deze kassen wil deze laten slopen en 5 woningen er voor in de plaats laten terugkeren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, de gemeenteraad gaat in december hier nog over praten omdat de eigenaar graag gebruik wil maken van de provinciale regeling ‘ruimte voor ruimte’ waar oude panden worden gesloopt en plaatsmaken voor woningen.
De gemeente Medemblik heeft reeds gesproken met de provincie over deze plannen en hebben hun fiat gegeven. Het balletje ligt nu bij de raadscommissie en de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, hier kwamen wel 2 zienswijzen op binnen. De initiatiefnemer heeft bij 1 van de zienswijzen het plan iets aan gepast zodat de woningen niet recht tegenover de uitgang van het bedrijf aan de overkant van de Ganker komen te staan om zo geen hinder te hebben van het bedrijf.
Een tweede reclamant wees de gemeente op de verkeerssituatie op de Ganker, deze is volgens de reclamant onveilig omdat er geen belijning is, de weg erg smal is en ook vrachtverkeer gebruik maakt van de Ganker. Ook wordt volgens de reclamant vaak sneller gereden op de Ganker dan is toegestaan. Ondanks dat de reclamant zich bewust is dat het nemen van verkeersmaatregelen geen invloed heeft op het wel of niet aannemen van het bestemmingsplan wil de reclamant er toch even op wijzen.
Donderdag 2 december komt het voorstel op tafel bij de raadscommissie om eind december door de gemeenteraad wel of niet zal worden aangenomen.