Inwoners gemeente Medemblik met medisch afval kunnen zich nu aanmelden voor toelage om dit afval te verwerken

MEDEMBLIK – Er zijn inwoners van de gemeente Medemblik die recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten om medisch afval ter verwerking aan te bieden. Inwoners moeten dat zelf aanvragen. De inschrijving daarvoor is geopend.

Digitaal en fysiek

Om van de regeling gebruik te maken kan een formulier worden ingevuld op de website van de gemeente, www.medemblik.nl of het formulier kan worden opgehaald in het gemeentehuis in Wognum. Het gaat dan om inwoners die bijvoorbeeld een pasje hebben voor een ondergrondse container of mensen die hun medisch afval één keer per vier weken in hun grijze container kunnen aanbieden. Dat kunnen ook katheters zijn, maar ook luierafval van een kind met een spastische afwijking.

Inwoners van wie tijdens de voorgaande periode al e-mailadressen zijn verzameld, krijgen ook per mail bericht dat het webformulier op de website van de gemeente staat: www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/recycle-tarief

Om voor 2022 voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient het formulier voor 1 oktober van dit jaar bij de gemeente in bezit te zijn. De verrekening wordt gelijktijdig met de aanslag afvalstoffenheffing 2023 verstuurd. Voor elk volgend jaar dat inwoners in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming, moet in het nieuwe jaar opnieuw een nieuw formulier worden ingediend.

Privacy

Intern zorgt de gemeente Medemblik ervoor dat de aanvragen direct na binnenkomst (per webformulier, per mail, per post of bij afgifte aan de balie) worden ingeboekt in het zaaksysteem en dat alleen de bevoegde ambtenaar deze aanvraag ziet. Op deze wijze kan de gemeente Medemblik de privacy waarborgen.

Meer informatie: