Inwoner Hauwert bang voor waardevermindering woning door nieuwbouwplannen

HAUWERT – Medemblik heeft woningbouwplannen geopenbaard voor Hauwert, het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruisweiden’ ligt nog tot 3 februari 2024 ter inzage op het gemeentehuis in Wognum. Tegen deze plannen is nu een bewoner van Hauwert in het geweer gekomen omdat hij naast aantasting van het woongenot ook bang is voor waardevermindering van zijn woning.

Lees ook: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kruisweiden’ te Hauwert

De bewoner heeft nu DAS Rechtsbijstand ingeschakeld om bezwaar te maken bij de gemeente Medemblik en de plannen zoals ze nu op tafel liggen van tafel te krijgen. De bewoner kan zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van 11 nieuwe woningen bestaande uit vrijstaande woningen en rij- en hoekwoningen op agrarisch grond aan weerszijden van het kruispunt Tuinstraat en Heemraad Witweg in Hauwert.

In het ontwerpbestemmingsplan krijgt de huidige agrarische – en bedrijfsbestemming dan woonbestemming. De bewoner maakt vooral bezwaar tegen de komst van vijf rijwoningen, die volgens de bewoner de kans op schaduw doet toenemen waardoor het woongenot zal gaan worden aangetast.

De uitzicht van de bewoner zal volgens DAS Rechtsbijstand verslechteren nu hij zicht gaat krijgen op hoge woningen (bouwhoogte 12 meter), waardoor de privacy van de bewoner verloren zou gaan. Ook wijst het bedrijf dat is ingeschakeld door de bewoner dat het in strijd is met de provinciale verordening.

De bewoner wil dan nu ook dat de gemeente het ontwerpbestemmingsplan niet gaat vaststellen en met een ander aangepast plan gaat komen.