Huurverhoging op maat bij De Woonschakel, 5% hoger dan in 2023

MEDEMBLIK – Een nieuw jaar is begonnen en zo als elk jaar gaan dan ook de huren van de sociale huurwoningen omhoog per 1 juli van dit jaar. Verhoogde De Woonschakel in 2023 de huren nog met gemiddeld 2.3% en kregen sommige huurders zelfs een huurverlaging, voor dit jaar gaat de begroting van De Woonschakel uit van een huurverhoging van 5%.

Directeur Albert Gieling van De Woonschakel laat weten dat deze 5% iets onder het toegestane landelijke gemiddelde ligt, zoals die door de Rijksoverheid is bepaald. De Rijksoverheid gaat hierbij uit van de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland met een marge van -/- 0,5%.

Gieling: “Na overleg met de Huurdersraad wordt intern door De Woonschakel een definitief besluit genomen. Daarna volgt de uitwerking per individuele woning op basis van het overeengekomen gemiddelde voor het gehele woningbezit van De Woonschakel.”

Uiterlijk 30 april 2024 ontvangen huurders schriftelijke informatie over de voorgenomen huuraanpassing per 1 juli 2024.