n240 n239
De toekomstige nieuwe situatie N240 / N239

Informatieavond over plannen aanpak N240/N239

MEDEMBLIK – De provincie en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon hebben de plannen samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, agrarisch ondernemers, het Hoogheemraadschap en maatschappelijke organisaties waaronder het Stoomtram Museum, de Stichting Heemschut en de Fietsersbond, ontwikkeld.  

Lees ook: 22 miljoen euro voor doortrekken parallelweg, doorsteek naar de Wieringermeer en aanpassen Agriport

In september van 2023 organiseert de provincie een informatieavond over de plannen.  In 2024 en 2025 worden de plannen verder technisch uitgewerkt en worden er nog nadere onderzoeken gedaan naar onder anderen bodemgesteldheid en de plek van kabels en leidingen in de grond.  

De provincie zal de omgeving hierover op de hoogte houden. 

Lees ook: Medemblik stelt ruim 500.000 euro beschikbaar voor doortrekken N240 – N239

In 2025 en 2026 worden de benodigde vergunningen aangevraagd en bestemmingsplannen aangepast. Daar horen ter inzageleggingen en formele inspraakmomenten bij. 

De provincie verwacht in 2027 te kunnen starten met de werkzaamheden aan de weg. 

Loading