Impact padelbanen op de leefomgeving niet actief gemonitord, pas na klachten volgen maatregelen

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik maakt zich zorgen over geluidsoverlast van padelbanen voor de omwonenden van deze banen. Padel is booming in Nederland en de padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond waardoor er landelijk diverse meldingen worden gedaan van geluidsoverlast. Tjeu Berlijn: “Deze situatie benadrukt de noodzaak voor gemeenten, waaronder Medemblik, om effectief beleid te ontwikkelen en te implementeren dat rekening houdt de leefbaarheid in onze mooie gemeente.

Tjeu Berlijn vroeg de gemeente Medemblik dan ook of de gemeente Medemblik op dit moment specifiek beleid heeft als het gaat om padelbanen of dat deze op korte termijn worden ontwikkeld. In een reactie zegt de gemeente Medemblik dat er geen beleid is voor padelbanen, maar dat elk initiatief wordt getoetst aan bestaande regelgeving. Wel kijkt de gemeente dan naar de ruimtelijke inpasbaarheid en de directe omgeving waarbij vooraf al inzichtelijk moet zijn wat het geluidseffect van de aanleg van padelbanen is op de omgeving.

Wel gebruik de gemeente Medemblik de Handreiking Padel en Geluid die op 31 januari 2023 is gepubliceerd. Medemblik zegt hierover: “De Handreiking wordt inmiddels al door veel partijen (zowel het bevoegd gezag, omwonenden als initiatiefnemers) gebruikt. In de Handreiking zijn, op basis van een aantal akoestische parameters, de invloedsgebieden van padelbanen berekend. Bepaling van de invloedsgebieden heeft als doel om een eerste indruk te geven van de haalbaarheid van een initiatief. De parameters kunnen bij een gedetailleerd akoestisch onderzoek per situatie anders zijn. Ze moeten daarom altijd specifiek op de lokale situatie worden afgestemd. Voor een concrete situatie kunnen mogelijk andere uitgangspunten ten aanzien van bijvoorbeeld de bedrijfsduur of de bodemfactor van toepassing zijn. De voor de Handreiking uitgevoerde berekeningen bieden dan ook slechts een indicatie voor een eerste inschatting. Akoestisch onderzoek is noodzakelijk om de werkelijke inpasbaarheid van het initiatief te kunnen beoordelen.”

Tjeu Berlijn wilde ook van de gemeente Medemblik weten welke rol de gemeenteraad speelt in het beoordelen en vaststellen van beleid omtrent de padelbanen en hoe de input van de omwonenden wordt meegenomen in de besluitvorming. Volgens de gemeente Medemblik kunnen omwonenden en de gemeenteraad pas reageren als er een omgevingsplanwijziging nodig is en verder kunnen omwonenden de gemeente verzoeken een geluidsmeting te doen als zij menen dat de geluidsnorm wordt overschreden.