Hogere duiker Vlietsingel Medemblik gaat er komen, maar niet dit jaar, onderdeel laat lang op zich wachten zegt Liander

MEDEMBLIK – Alles draait om een kabel van Liander, deze 50 KV Kabel moet worden vervangen omdat na onderzoek is gebleken dat deze, als de duiker verhoogd gaat worden, niet lang genoeg is. Er is vorig jaar al een onderzoek door Liander gedaan ter hoogte van de duiker waar dit als resultaat naar voren kwam.

Diverse bewoners van de nieuwe woonwijk op het voormalige DEK-terrein maken nu gebruik van de huidige duiker om naar open vaarwater te komen, een enkeling kan geen gebruik maken van deze duiker omdat de duiker te laag is, blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op schriftelijke vragen van GemeenteBelangen.

Lees ook: GemeenteBelangen Medemblik wil opheldering over duiker Vlietsingel Medemblik

De gemeente zegt: “Het plan voor het verhogen van de vaarduiker is een deelproject geworden. De voorbereidingen hiervan zijn gestart in 2021. Een van de eerste acties was het beleggen van een overleg met alle belanghebbende nutspartijen. De aanwezigheid van de 50kv kabel, is in dit overleg besproken. Duidelijk was dat deze kabel verlegd moet worden. Hoewel lastig, zagen betrokkenen mogelijkheden om de kabel te verleggen.”

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

In de loop van 2022 is er door zowel de nutspartijen, als door de gemeente gewerkt aan het maken van ontwerpen en andere voorbereidingen om de verhoging van de vaarduiker mogelijk te maken. Onderdeel van de voorbereidingen van het verleggen van de 50kv kabel was het graven van proefsleuven om te exacte ligging en speling van de kabel te bepalen. Pas tijdens deze werkzaamheden, uitgevoerd in oktober 2022, kwam aan het licht dat er geen ruimte zit in de bestaande kabel. Dit houdt in dat de kabel niet verlegd kunnen worden. Vervolgens is een alternatieve werkwijze onderzocht.

De alternatieve werkwijze houdt in dat een deel van de kabel wordt vervangen door een langer stuk. Dit is begroot op ruim € 200.000,- extra. De benodigde materialen (overgangsmoffen) zijn geen standaard materialen en worden specifiek op bestelling en voor een specifieke situatie op maat gemaakt. Op dit moment is de levertijd een klein jaar voor de overgangsmoffen. Het is daarom niet mogelijk om op korte termijn te starten met de werkzaamheden,” vervolgd de gemeente Medemblik

Drie jaar geduld

Liander maakte in oktober bekend dat deze huidige 50-kv kabel over circa 3 jaar buiten bedrijf wordt gesteld. Omdat er de komende jaren wordt gewerkt aan het verbeteren en opwaarderen van het elektriciteitsnet in de regio, komt er elders een andere verbinding.

Deze combinatie van feiten stelde het college voor een dilemma. Immers: het college realiseert zich dat er verwachtingen zijn gecreëerd over het moment waarop de verbetering van de vaarroute beschikbaar zou komen. Tegelijkertijd brengt het beschikbaar maken van deze vaarroute in de jaren 2024 in 2025, als gevolg van de geconstateerde tegenvaller, geschatte meerkosten met zich mee van ruim € 200.000,” schrijft de gemeente Medemblik.

Het college is van mening dat deze kosten zich niet verhouden tot de maatschappelijke meerwaarde daarbij die daarmee gerealiseerd wordt. Immers: slechts een beperkt aantal inwoners zal hier een zeer beperkt aantal keren van profiteren. In het (fictieve) rekenvoorbeeld dat in 2024 en 2025 per jaar 100 keer gebruik wordt gemaakt van de verhoogde vaarduiker door bootjes die er nu (nog) geen gebruik van kunnen maken, kost het per boottochtje € 1.000,- aan publiek geld. Het college is daarom voornemens de reconstructie uit te stellen tot het moment waarop deze 50 KV kabel niet langer in gebruik is.

Het is dus 3 jaar geduld hebben tot Liander de 50 KV kabel gaat vervangen.