Hart voor Medemblik: ‘Geen dwang bij opvang asielzoekers West-Friesland’

MEDEMBLIK/HOORN – Hart voor Medemblik wil dat de zeven gemeenten in West-Friesland de deur dicht gaan houden voor mogelijke opvang van asielzoekers. Samen met Liberaal Hoorn heeft Hart voor Medemblik een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Medemblik en Hoorn.

De problemen bij de COA over opvang van vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben en zich melden bij de COA locatie in Ter Apel worden met de dag groter. Elke nacht moeten er wel vluchtelingen verplicht buiten slapen omdat er binnen geen ruimte meer is.

Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik, zegt dat de gemeenten de problemen die het Rijk zelf veroorzaakt weer mogen gaan oplossen. Het kabinet is druk aan het werk om wetgeving te maken die gemeenten zelfs kan gaan dwingen vluchtelingen op te gaan nemen.

Hart voor Medemblik én Liberaal Hoorn zijn fel tegen wetgeving die de gemeenten kan gaan overrulen in de opvang van vluchtelingen. De beide partijen zien veel liever dat het kabinet zich gaat inzetten voor opvang van deze mensen in de regio waar ze vandaan komen en uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk het land gaan worden uitgezet.. ,,Op deze wijze kunnen we echte vluchtelingen opvangen zoals o.a. de oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne,” aldus Tjeu Berlijn

Het Rijk moet stoppen met roofbouw op gemeenten. Er zijn grenzen aan de opvang, zeker nu we ons moeten realiseren, dat er ook nog een opdracht ligt om te voorzien in de woningbehoeften van onze inwoners. Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet deze wet van kracht worden die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Een en ander komt er dan op neer dat de opvang van kansrijke asielzoekers een wettelijke taak van gemeenten gaat worden, betaald door het Rijk, waarbij gemeenten naar rato van inwoneraantal een permanente (‘ijzeren’) opvang creëren en in stand moeten houden, met daarnaast een snel op te tuigen buffercapaciteit in tijden van snel oplopende aantallen,”  gaat Berlijn verder in de brief aan het college

Wat Hart voor Medemblik en Liberaal Hoorn betreft mag en kan deze nieuwe wet niet ten koste gaan van het grondwettelijke recht dat inwoners van West-Friesland hebben op huisvesting. “Het is tijd dat wij als gemeenten het signaal gaan geven dat er echt een stop moet komen voor het kunnen opvangen van asielzoekers. De huisvesting om al deze mensen op te vangen is er niet sterker de overheid slaagt er nu al niet in om voor onze inwoners te voldoen aan de grondwettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende woningen. En dan komt dit wetsvoorstel en verplichting er ook nog eens bovenop.” aldus Berlijn.

Voor beide partijen staat het vast dat West-Friesland de stroom van vluchtelingen niet kan realiseren ook zal zal dit straks verplicht gaan worden vanuit Den Haag. Beide partijen zijn dan ook fel tegen deze verplichting.

Berlijn: ‘Wij maken ons, samen met vele inwoners van Hoorn en Medemblik, zorgen over de toekomst van ons land. De grote instroom en de opvang heeft namelijk grote impact op onze samenleving. In Hoorn en Medemblik maar ook in onze regio is de wachtlijst voor een sociale huurwoning opgelopen tot 9-10 jaar. Telkens roepen politieke partijen dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden maar op hetzelfde moment komen er steeds meer asielzoekers onze kant op die veelal uiteindelijk ook gehuisvest moeten worden.

Hart voor Medemblik wil dan ook van het college van Medemblik weten of zij bereid is om samen met het college van Hoorn het initiatief te gaan nemen om samen met de Westfriese gemeenten een noodsignaal te gaan afgeven dat de grens voor het opvangen van statushouders/asielzoekers in onze regio is bereid. Mocht het college dit niet willen doen dan wil Hart voor Medemblik hier een duidelijk uitleg over.

Maar ook wil Hart voor Medemblik van het college weten of zij tegen de wet die gemeenten gaat verplichten asielzoekers op te vangen, is. En zo niet waarom dan niet.

Omdat nu al niet kan worden voldaan aan de grondwettelijke plicht om voor voldoende huisvesting zorg te dragen wil Hart voor Medemblik weten of het college het met Hart voor Medemblik eens is dat er eerst voldoende woningen moeten worden gerealiseerd voor er kan worden overgaan tot het huisvesten van asielzoekers.

Berlijn: ‘Hoorn en Medemblik hebben de afgelopen jaren al veel statushouders, vluchtelingen en asielzoekers opgevangen en gehuisvest. Om deze aantallen inzichtelijk te maken hebben wij een overzicht opgesteld. Wij verzoeken u onderstaand overzicht met cijfers voor Hoorn als Medemblik in te vullen. Daarbij zijn we ook geïnteresseerd in de aantallen statushouders die zijn opgevangen incl. de aantallen in verband met eventuele gezinsherenigingen.