Foto aangelverd
Share

Hart voor Medemblik en de verkeersdrempels in Nibbixwoud, ‘waarom op de ene plek wel en op de andere plek niet’

NIBBIXWOUD – Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik is het opgevallen dat met de bouw van ‘De Onderneming en ‘De Vriendschap op het oude terrein van SEW in Nibbixwoud ook de wegen zijn aangepast en ook twee verkeersdrempels zijn aangelegd op ’t Woud en en 1 verkeersdrempel op de Vriendschap. Berlijn zegt erbij dat hij an sich geen problemen heeft met deze verkeersdrempels maar dat op de tekeningen wel rode vlakken zichtbaar waren maar geen doorsnede bij de twee drempels op ’t Woud.

In een brief aan het college schrijft Berlijn: “Ook schetst bij ons het beeld dat er op deze 2 drempels een hoogteverschil zit en deze niet vloeiend zijn aangelegd en zijn naar het idee van de dorpsraad niet in lijn met de rest van de drempels in onze gemeente Medemblik. Bij alle 3 de drempels missen wij de witte belijning en de verkeersborden om duidelijk te accentueren dat er een verkeersdrempel zit. Dit kan in onze ogen gevaarlijke situaties in de hand gaan helpen.

Tekst loopt door onder de foto

Berlijn denkt dat belijning en borden bij deze situaties een must is. Verkeersborden kunnen goed van pas komen bij bijvoorbeeld sneeuwval om de weggebruiker duidelijk te maken dat er 1 of in dit geval ook 2 drempels achter elkaar komen.

Om meer duidelijkheid te krijgen vraagt Berlijn of het klopt dat de doorsneden van de twee drempels op ’t Woud niet op tekening zichtbaar waren en zo ja waarom niet.

Tekst loopt door onder de foto

Klopt het dat de doorsneden van de 2 drempels op ‘t Woud niet op tekening zichtbaar
waren? Zo ja, waarom niet? Maar ook of het juist is dat bij de 2 verkeersdrempels op ’t Woud een hoogteverschil zit en zo ja waarom dit zo is.

Berlijn gaat verder met zijn vragen over de verkeersdrempels door te vragen of het college het met hem eens is dat bij alle 3 bovengenoemde drempels witte belijning en/of borden moeten worden geplaatst, zo niet waarom dan niet. Maar als dit wel de bedoeling is of de gemeente Medemblik dit dan zo snel mogelijk wil gaan doen.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl