Hart voor Medemblik, CDA, GemeenteBelangen en D66 willen het wel gaan proberen als coalitie in Medemblik

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit de rapportage dat informateur Erik Stegink heeft gemaakt en in handen is van RTV West-Friesland. In de concept rapportage spreekt Stegink zijn voorkeur uit voor een coalitie van Hart voor Medemblik, het CDA, GemeenteBelangen en D66. Volgens Stegink heeft deze coalitie 18 van de 29 zetels en doet recht aan de winnaars van de verkiezingen. (Hart voor Medemblik én D66).

Tijdens de gesprekken in de 2e ronde zijn ook de vervolgstappen op tafel gekomen, de meeste fracties lieten weten dat wat hun betreft Hart voor Medemblik het initiatief gaat nemen om een formatieproces met de vier hierboven genoemde partijen gaat starten waarbij heel duidelijk transparantie en openheid gewenst is.

Daarnaast moeten volgens Stegink ook de inwoners, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Medemblik net als de oppositie een mogelijkheid moeten krijgen om hun eigen ideeën in te brengen.

In de rapportage schrijft informateur Stegink: ‘Gezien de zorgelijke financiële situatie zou ik mij voor kunnen stellen dat de nieuw aan te stellen formateur binnen de drie belangrijkst genoemde punten, financiën, organisatie en sociale domein met de mogelijke coalitie partijen eerst kaders worden gesteld waarbinnen mogelijkheden of onmogelijkheden vastgesteld worden.  

Een voorbeeld zou kunnen zijn de eerste twee jaar geen nieuw beleid en na 3 jaar mogelijk nieuw voor oud beleid met daarbij een sluitende en realistische meerjarenbegroting.  Een mogelijk onderdeel om keuzes beter inzichtelijk te maken zou het inplannen van een kerntakendiscussie in 2023 kunnen zijn.  

De huidige burgemeester , die herbenoembaar is in 2023, is uiteraard bereid om in het collegeteam zitting te hebben maar heeft behoefte aan een sterk en betrouwbaar college team.

Erik Stegink zegt dat hij de kans groot acht dat de vier partijen eruit gaan komen om een coalitie te vormen. Wel vindt hij het aanbevelingswaardig om het formatieproces te starten met 4 gelijk- en volwaardige wethouders die ook bij het formatieproces worden betrokken.

Als voordelen ziet Stegink dat de vier partijen hebben aangegeven met elkaar een coalitie te willen gaan vormen. Het CDA en GemeenteBelangen als zittende partijen in de huidige coalitie voor bestendigheid kunnen zorgen en deze coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Maar Stegink ziet ook nadelen. Zo kan de formatievorming onder druk komen te staan vanwege de zorgelijke financiële situatie waarin de gemeente Medemblik verkeerd. De gemeente is nog niet failliet maar loopt een grote kans om onder curatele bij de provincie te komen. Er bestaat een kans dat de raad in de  nieuwe coalitieperiode (bij doorgaan met het huidige beleid) geen eigen keuzes meer kan maken maar door de provincie op vele vlakken gecorrigeerd en financiële voorwaarden opgelegd zal kunnen krijgen.

Een ander nadeel is dat bij er nog maar 1 van de huidige wethouders blijft zitten. CDA-wethouder Harry Nederpelt zal blijven, Joset Fit van GemeenteBelangen heeft al aangegeven dat zij niet meer wenst terug te keren als wethouder.

Aankomende dinsdagavond zal Hart voor Medemblik tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis in Wognum verder ingaan op het rapport.