AEB spook doemt weer op, overname door AVR gaat mogelijk niet door. Vuilstort Wieringermeer komt weer in beeld

aeb 1

REGIO – Er is al veel overgeschreven, het vrijwel failliet afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam dat door financiële problemen kwam en verbrandingsovens moest sluiten waardoor het afval dat verbrand moest worden op de vuilstort van Afvalzorg op de vuilstort in de Wieringermeer terecht kwam, lijkt wederom in de problemen te komen nu de Autoriteit Consument & Markt nader onderzoek wil instellen na de overname van AEB door AVR. Mocht de overname niet doorgaan dan komt mogelijk de vuilstort bij Opperdoes weer in beeld als stortplaats voor Amsterdams afval zoals ook in 2019 het geval was.

Waarover is nader onderzoek nodig?

AVR en AEB verwerken grote hoeveelheden huishoudelijk en bedrijfsafval. Er zijn weinig andere concurrerende bedrijven in het westen van het land. Deze concurrenten zijn bovendien een stuk kleiner dan AVR en AEB en kunnen vanwege de kleinere capaciteit er niet makkelijk nieuwe klanten bij hebben.

Ook hebben beide partijen scheidingsinstallaties waar bruikbare grondstoffen uit het afval gehaald worden vóórdat het afval wordt verbrand. Andere afvalverwerkers met scheidingsinstallaties zitten vol of liggen verder weg. Klanten van AEB en AVR, zoals gemeenten en bedrijven, hebben daarom op het eerste gezicht niet een volwaardig alternatief als AVR en AEB na de overname zouden besluiten hun prijzen te verhogen.
De overname leidt mogelijk niet allen tot hogere prijzen, maar ook tot minder kwaliteit en minder innovatie omdat de concurrentie vermindert. Het kan ook leiden tot een minder sterke prikkel om te investeren in duurzaamheid.

Op het gebied van licht verontreinigd afval blijft er na de overname in Nederland één concurrent van enige omvang over, maar die zit vol. Daardoor zijn er in Nederland geen uitwijkmogelijkheden voor bedrijven en overheden om dit soort afval te laten verwerken. Het wegvallen van concurrentie door de overname kan ook hier leiden tot hogere prijzen.

De burger betaalt de rekening

Door alle problemen stapelt het vuil zich op in Amsterdam en dit vuil moet nu elders worden verwerkt alleen eisen deze afvalverwerkers waaronder HVC dat de gemeente Amsterdam en de provincie zich garant gaan stellen dat de rekening betaald gaat worden, een rekening die in de miljoenen gaat lopen, en deze rekening mag u gaan betalen.

Zo betaalde de provincie Noord-Holland een kleine 3 miljoen euro aan AEB om de centrale draaiende te houden, dit geld zal vrijwel zeker nooit terug worden betaald vanwege de zeer slechte financiële positie van AEB. Deze is zelfs zo slecht dat er rekening met een faillissement moet worden gehouden.

In het jaarverslag 2017 van de Provincie Noord-Holland valt te lezen: “Door de Provincie Noord-Holland is in verband met de exploitatie van de HR Centrale in het verleden een subsidie toegekend van EUR 2,8 miljoen met een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting. De terugbetalingsverplichting bedraagt, op basis van
geprognosticeerde resultaten tot en met 31 december 2018, naar verwachting “nihil”.

Hoe nu verder?

Als de bedrijven de overname willen doorzetten, moeten ze een vergunning aanvragen bij de ACM. Daarna gaat de ACM verder met haar onderzoek. Het onderzoek spitst zich toe op de markt voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval in het westen van Nederland. Daarnaast wordt de markt voor de verwerking van licht verontreinigd gevaarlijk afval in Nederland onder de loep genomen. Voor de onderzoeken gaat de ACM onder andere data analyseren van aanbestedingen in de afvalverwerkingsmarkt, interne documenten opvragen en spreken met concurrenten en afnemers.

Loading