GroenLinks Medemblik: ‘resultaat gericht werken voor zorgmedewerkers is geen doen’

MEDEMBLIK – Ria Manshanden van de GroenLinks fractie in Medemblik zegt dat het resultaat gericht werken voor zorgmedewerkers in de gemeente Medemblik geen doen is. Tijdens de raadscommissievergadering van 2 december is er een gesproken met leden van de actiegroep Stop Resultaatgericht financieren. De actiegroep bestaat vooral uit zorgmedewerkers die vanuit de praktijk aan den lijve ondervinden wat het is om resultaatgericht te moeten werken en wat de negatieve effecten hiervan zijn.
De actiegroep roept dan ook op om hiermee te stoppen mede ondersteund door de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die tot dezelfde conclusie kwamen. Ondanks eerdere oproepen van GroenLinks blijft de wethouder de zorgverleners houden aan het resultaatgericht werken.
Ria Manshanden  wil daarom nu het volgende van het college weten:

  1. Volgens de actiegroep wordt er van zorgverleners verlangd dat er resultaatgericht gewerkt wordt. Dat is in dit werkveld ondoenlijk. Het stellen van SMART doelen is onverenigbaar met de menselijke psyche en de sociale context van de cliënten. Vooraf is niet goed te voorspellen hoe een traject eruit gaat zien en hoe lang het gaat duren. Kunt u uitleggen waarom er regionaal dan toch voor deze werkwijze gekozen blijft worden?
  2. De actiegroep zegt dat resultaatgerichte financiering leidt tot vertraging, bureaucratie en wachtlijsten en dat de hulpverlening daardoor in de knel komt. Zou het om die reden niet effectiever zijn om de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat bij de zorgverleners te laten? Hoe kijkt u daar tegenaan?
  3. De jeugdzorg wordt door resultaatgerichte financiering volgens de actiegroep niet goedkoper. Zorgverleners worden belemmerd in hun mogelijkheden om op- en af te schalen en uiteindelijk komt de rekening bij de gemeente te liggen. Hoe kijkt u hier tegenaan?
  4. Cliënten worden volgens de actiegroep in negen van de tien gevallen rechtstreeks doorverwezen via de huisarts. Gedurende het traject komt het desondanks voor dat de gemeente op de stoel van de zorgverleners gaan zitten en dat er privacygevoelige informatie gedeeld moet worden. De actiegroep pleit concreet voor afschaffing van de zogenaamde perspectiefplannen. Bent u bereid om aan dit verzoek te voldoen? Wat zijn daartoe de mogelijkheden?
  5. In algemene zin. Er zijn voldoende signalen dat het resultaat gericht financieren niet heeft gebracht wat er van verwacht werd. Hoe wordt in de regio met deze signalen omgegaan en bent u bereid dit in de regio aan te kaarten en daar ook consequenties uit te trekken? Wat zijn daartoe de mogelijkheden?
  6. Kunt u een beeld schetsen hoe het resultaatgerichte financieren tot stand gekomen is, met name ook hoe het proces hierbij verlopen is, is bv. de advies raad sociaal domein vooraf om advies gevraagd
  7. Ons is duidelijk geworden dat het werkveld vooraf niet betrokken is. Hoe kunnen wij dit in het vervolg voorkomen, hadden de raden hier een actievere rol in kunnen vervullen? Hoe kijkt u daar tegenaan?