Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022

MEDEMBLIK – Op 23 juni 2022 stelde de gemeenteraad van Medemblik het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022’ vast. Dit kader vormt een actualisatie van het ‘Generiek afwegingskader woningbouw – Voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kleine kernen’. De aanleiding hiervoor was de vaststelling van het afwegingskader Wonen Westfriesland 2021. Hierdoor was het generiek afwegingskader op het onderdeel regio niet meer actueel. Het generiek afwegingskader is op de volgende punten gewijzigd:

  • De afwegingen zijn aangepast op het regionale kader;
  • Afweging 4 is regionaal een keuze, maar lokaal een vereiste;
  • Het percentage betaalbaar wonen in afweging 4 is lokaal strenger, dan regionaal;
  • Kleine tekstuele verbeteringen en/of wijzigingen zijn doorgevoerd.

Door het lokale kader af te stemmen op het regionale afwegingskader is er uniformiteit gecreëerd in het toe te passen beleid.

Het besluit treedt inwerking op 3 augustus 2022 en is dan te raadplegen via www.overheid.nl. Het besluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad van 2 augustus 2022 en is dan te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Het op 29 oktober 2020 vastgestelde ‘Generiek afwegingskader woningbouw – Voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kleine kernen’ komt hiermee te vervallen.