Gemeenteraad schiet plannen IHP af. geen samengaan Jozefschool en Meridiaan

MEDEMBLIK – Het amendement van MORGEN! met ondersteuning van D66 voor een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in Medemblik gaat niet door. Op beide partijen na stemden de rest van de partijen, waaronder de coalitiepartijen CDA en GemeenteBelangen, tegen de komst van een IHP in Medemblik

Tijdens de raadscommissievergadering van afgelopen donderdagavond bleek al snel dat de meerderheid zich niet achter het amendement wilde scharen, vooral de financiën waren hier debet aan. Ondanks dat bij het realiseren van een IHP in Medemblik de grond waar beide gebouwen nu staan kan worden verkocht om woningbouw te realiseren, liggen er volgens wethouder Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen) nog teveel beren op de weg.

Zo moet er veel gerealiseerd worden om de kinderen veilig naar school te brengen en weer op te halen, een kiss and ride zorgt er voor dat de wegen moeten worden aangepast, iets dat veel geld kost..

MORGEN!-fractielid en indiener van het amendement Siem Zeilemaker, liet duidelijk weten dat deze kans zich maar eens in de 40 jaar voordoet en dat die met beide handen moet worden aangegrepen. Geert Mos van D66, mede ondertekenaar van het amendement, wees op de mogelijke vorming van een ‘zwarte school’ en hamerde erop dat er meer en meer een scheiding komt tussen leerlingen van Nederlandse komaf en van buitenlandse komaf. Geert Mos: “En dat willen wij niet, geen elite blanke scholen, maar gelijke kansen voor iedereen.’

Opvallend was bij de stemming dat Andrea van Langen anders stemde dan haar mede partijgenoten in de raad, zij zag wel wat in de plannen van MORGEN! en stemde voor terwijl de rest van de VVD tegenstemde.

Nu het amendement is afgeserveerd kan eindelijk worden begonnen met het aanpakken van de lagere scholen in de gemeente Medemblik. Als eerste is de Maria Bernadetteschool aan de beurt, de school stamt uit de beginjaren ’40 van de vorige eeuw en gaat worden vervangen voor nieuwbouw.

Lees ook: