GemeenteBelangen wil steuntje in de rug voor de Medemblikker musea.

MEDEMBLIK – Afgelopen 23 september hebben de gemeenteraadsleden de diverse musea in de gemeente Medemblik bezocht. Uit het rondje museum kwam al snel naar voren dat de bezoekersaantallen nog niet op het pre-coronaniveau zijn waardoor de musea veel inkomsten mislopen.

Medemblik staat hier niet alleen in, dit is in heel Nederland het geval, en waar veel musea zich in een lastig financieel situatie bevinden.

GemeenteBelangen overweegt een motie in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling om de musea een steun in de rug te geven. Dit hoeft overigens niet altijd financiële steun te zijn. Om deze motie scherper en concreter in te kunnen zetten, stelt GemeenteBelangen voorafgaand enkele schriftelijke vragen.

Zo wil GemeenteBelangen weten waarom de bewegwijzering voor de musea in de gemeente Medemblik nog steeds niet op orde is. In oktober 2015 heeft het Oorlogsmuseum in Medemblik al eens vragen hierover gesteld aan de gemeente Medemblik, die op haar beurt in oktober 2015 een infonota met Beleidsregels Objectbewegwijzering naar de gemeenteraad heeft gestuurd, maar waar tot op heden nog niets mee is gedaan. GemeenteBelangen wil van het college weten wanneer dit nu eindelijk eens geregeld gaat worden.

Torenhoge energielasten

Ook de musea in de gemeente Medemblik kampen met de torenhoge energielasten, GemeenteBelangen ziet dan ook voor de gemeente Medemblik een adviesrol weggelegd om de musea te verduurzamen. GemeenteBelangen wijst hierbij naar het Pianomuseum in Midwoud dat in een monument is gevestigd.

Maar ook wil GemeenteBelangen van het college weten hoe de gemeente Medemblik een rol kan spelen om de eigen inwoners van de gemeente Medemblik naar de musea te krijgen. Zo gaan er maar relatief weinig eigen inwoners naar bijvoorbeeld het Bakkerijmuseum en Stoommachinemuseum in Medemblik. GemeenteBelangen denkt hierbij aan een display bij het gemeentehuis.

Helpen bij het aanboren van andere inkomstenbronnen

Ook wil GemeenteBelangen van het college weten of zij bereid is de musea te faciliteren in het doorlopen van diverse procedures, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning, als deze op zoek zijn naar andere andere bronnen van inkomsten zoals bijvoorbeeld een vergunning voor een beperkt horecadeel of een aanlegsteiger.

Oorlogsmuseum meer subsidie

Het Oorlogsmuseum is 5 jaar na haar oprichting nu officieel een museum maar krijgt in de begroting een zeer minimale subsidie van € 1.346,- . GemeenteBelangen wil van het college weten wat zij vinden van het idee om het subsidiebedrag van € 1.346,- te verhogen naar bijvoorbeeld € 10.000,-.