GemeenteBelangen wil opheldering college over vergunning aardwarmte-installatie Haakman International Wervershoof

WERVERSHOOF – Luiten Plekker,fractievoorzitter van GemeenteBelangen, wil van het college weten of de omwonenden wel zijn geïnformeerd over de komst van een aardwarmte-installatie bij Haakman International in Wervershoof.

Omwonenden hebben aan GB laten weten dat zij enkel weten dat op sommige plaatsen tot grote diepte zou gaan worden geboord en dat één en ander op het IJsselmeer zou gaan worden geloosd en er geen negatieve effecten voor de omgeving zullen zijn. Maar, schrijft Plekker in een brief aan het college:” In de praktijk blijken er nog vragen te zijn en er wordt overlast ervaren.”

Plekker stelt daarom een aantal vragen aan het college. Zo wil Luiten Plekker weten of het college op de hoogte is van de overlast die veroorzaakt wordt door o.a. de boringen en de droogwand en of het college bereid is om te kijken of de overlast tot een minimum kan worden beperkt.

Maar ook wil Plekker weten hoe de beplanting, de bosschages e.d. weer hersteld gaan worden als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Maar ook wanneer het bouwvlak is vergroot. Plekker stelt deze vraag omdat in 2010 de stelling was dat het perceel Molenweg 6 geen uitbreidingsmogelijkheid meer zou krijgen.

In 2016 ging een verordening van de gemeente Medemblik in waarin werd gesteld dat grote bedrijven op 200 meter van de dorpskernen moesten blijven. Plekker wil daarom weten of de wijziging in de periode 2010-2016 heeft plaatsgevonden of dat het een ambtelijke wijziging is geweest.