Geen grote overtredingen of misstanden ontdekt tijdens integrale controle buitengebieden gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft integrale controles uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente, dit deden zij in samenwerking met verschillende partners zoals de politie, Liander, de omgevingsdienst, PWN, de douane en de veiligheidsregio.

Resultaten
De controles laten positieve resultaten zien, er zijn geen grote overtredingen of misstanden geconstateerd. Er is onder meer gecontroleerd op bouw- en milieuregelgeving. Hiernaast hebben eigenaren en gebruikers inzicht gegeven in het gebruik van hun percelen en panden. 

Doel en aanpak
Het doel van de controles is tweeledig. Enerzijds bewustwording van mogelijk misbruik van percelen en panden voor criminele activiteiten en anderzijds het beëindigen van eventuele illegale[TE1] [LM2]  en/of ondermijnende activiteiten. Ook in de gemeente Medemblik zijn er signalen van ondermijnende criminaliteit. Door een combinatie van factoren (waterrijk, meerdere recreatieparken, havens, horeca, diverse industrieterreinen, een groot buitengebied en diverse bedrijven in de agrarische sector) kan Medemblik een aantrekkelijke gemeente voor ondermijnende criminele activiteiten zijn.

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen werken samen met Noord-Holland Samen Veilig voor een effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Gemeente Medemblik voert regelmatig met partners integrale controles uit, onder meer in het buitengebied, bedrijventerreinen en recreatieparken.

Vreemd verhaal?
Vermoedt u illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Blijft u liever anoniem? Dan kunt u via Meld Misdaad Anoniem een melding doen; telefonisch via 0800-7000 of via het online formulier te vinden op www.meldmisdaadanoniem.nl.  Meld Misdaad Anoniem zorgt er vervolgens voor dat uw melding anoniem bij de juiste instantie terecht komt.

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens of signalen van fraude, illegale bewoning of andere vreemde zaken melden. Maakt u iets mee waar u een onderbuikgevoel aan overhoudt of herkent u een vreemd verhaal? Meld dit dan via vreemdverhaal@medemblik.nl