Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een middenspanningstracé, nabij Gedeputeerde Laanweg/Driehuizen in Andijk

Op 1 maart 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een middenspanningstracé op het perceel nabij Gedeputeerde Laanweg/Driehuizen in Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000386. De aanvraag betreft de volgende activiteit:

  • Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.