Share

Elf nieuwbouwwoningen Heemraadwitweg en Tuinstraat Hauwert

HAUWERT – De gemeente Medemblik heeft met ontwikkelaar Hauwert B.V. een anterieure overeenkomst gesloten voor de realisatie van elf nieuwbouwwoningen aan de Heemraad Witweg en de Tuinstraat in Hauwert. Medemblik en Hauwert B.V. tekenden in 2021 reeds een intentieovereenkomst voor de bouw van deze woningen.

Het doel van een anterieure overeenkomst is vast te leggen hoe een voor partijen kwalitatief, maatschappelijk, en financieel aanvaardbaar plan kan worden uitgevoerd voor de realisering van het Bouwplan. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat de ontwikkeling is gerealiseerd en aan alle verplichtingen die zijn overeengekomen in deze overeenkomst is voldaan.

Kernboodschap

  1. Het terugdringen van het woningtekort.
  2. Het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod en aantrekkelijk woonmilieu.
  3. Het leveren van een bijdrage aan het verduurzamen, energieneutraal maken van het woningaanbod.
  4. Het verbeteren van de leefbaarheid.
  5. Het verzekeren van het kostenverhaal aan de hand van de anterieure overeenkomst.
  6. Het plan voldoet aan het regionaal afwegingskader.

Totaal aantal keren gelezen: 75 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen