‘Eigen inwoners eerst bij nieuwbouwprojecten’ zegt Hart voor Medemblik

MEDEMBLIK – ,,In de huidige woningmarkt, waar de vraag het aanbod ver overstijgt, is het belangrijk dat we ons richten op het behouden van de leefbaarheid en de gemeenschapszin in onze dorpen en stad,” zegt Mark Hoogewerf  van Hart voor Medemblik. “Hart voor Medemblik zet zich in voor het prioriteren van de lokale bevolking bij de toewijzing van nieuwbouwprojecten, een standpunt dat onze toewijding aan de inwoners van onze regio weerspiegelt. Dit is een van de aandachtspunten van Hart voor Medemblik voor de woonvisie van Gemeente Medemblik.”

Jongeren en starters hebben het moeilijk op de woningmarkt

Volgens Mark Hoogewerf  is de realiteit is dat veel van onze jongeren en starters op de woningmarkt moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning binnen onze gemeentegrenzen. “Dit heeft niet alleen invloed op hun persoonlijke situatie maar raakt ook het hart van onze gemeenschap. Het behouden van deze jong volwassenen is belangrijk voor het voorkomen van vergrijzing en het levendig houden van onze dorpen,” gaat Hoogewerf verder.

Lees ook: Jongeren hebben amper kans op een koopwoning, ondanks de afkoeling op de woningmarkt

Hart voor Medemblik pleit voor een beleid waarbij inwoners uit de gemeente voorrang krijgen bij de toewijzing van nieuwe koopwoningen. Dit beleid is gericht op het tegengaan van de trend waarbij koopwoningen worden aangeschaft door mensen van buiten de regio zoals Amsterdam, vaak met wat meer financiële middelen.

Mark Hoogewerf : “Dit fenomeen drijft de prijzen op en maakt het voor lokale inwoners nog moeilijker om een geschikte woning te vinden. Door voorrang te geven aan de lokale bevolking, beschermen we niet alleen de belangen van onze inwoners maar versterken we ook de sociale cohesie en de lokale economie.

Lees ook: Nieuwbouwwijken Medemblik straks 35% sociale huur, 10% goedkope koop en 25% betaalbare koop.

Recht op betaalbare woning

Mensen die geworteld zijn in de gemeenschap, dragen volgens Mark Hoogewerf  bij aan de levendigheid, de economische stabiliteit en de ontwikkeling van lokale voorzieningen. Bovendien zorgt het ervoor dat jongeren en gezinnen zich in hun vertrouwde omgeving kunnen vestigen.

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning in de omgeving waar zij zijn opgegroeid of een sterke band mee hebben. Door lokale inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen, zetten we een belangrijke stap richting het realiseren van dit doel,” aldus Mark Hoogewerf .

Lees ook: Medemblik zet vol op betaalbare woningen voor jong en oud