Een oorverdovende stilte vanuit het gemeentehuis over de verkeersveiligheid Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK – OOST – Tot drie keer toe heeft de dorpsraad van Zwaagdijk-Oost het college gevraagd te reageren op het voorstel dat de dorpsraad heeft gedaan en op de gemaakte afspraak met wethouder Harry Nederpelt over met voortvarendheid te gaan starten met de uitvoering van de gewenste verkeersoplossing op en rond het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost

Lees ook: Eindelijk oplossing verkeersoverlast Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost

Nu blijkt dat de dorpsraad op geen van de vragen antwoord heeft gekregen, zelfs een ontvangstbevestiging kon er niet vanaf volgens de dorpsraad. De dorpsraad moet dan ook constateren dat de oorverdovende stilte vanuit het gemeentehuis niet echt een positief oordeel geeft om de problematiek rondom het winkelcentrum op te lossen.

De dorpsraad schrijft in een vierde brief aan de gemeente: “Wij lezen in de plaatselijke pers en uw lijfblad ‘Binnenlands Bestuur’ juichende verhalen over een gemeente Medemblik, die er alles aan gedaan heeft goed personeel te enthousiasmeren om toch vooral aldaar te gaan werken. Want in Medemblik moet je zijn en daar gebeurt het ?!

De dorpsraad zegt dan ook dat zij tot hun spijt moeten constateren dat al die zogenaamde inspanningen nog niet eens tot een simpele ontvangstbevestiging kan leiden. “Laat staan dat er een inhoudelijke reactie op ons voorstel is ontvangen. Steeds geeft u aan dat de communicatie met de burgers veel meer aandacht vraagt en sterk verbeterd is. Het tegendeel is waar. Er gebeurt helemaal niets. Ga u schamen !.” aldus de dorpsraad.

Het voorstel, waarover zowel uw wethouder Nederpelt, de heer Leo Entius en onze Dorpsraad overeenstemming lijken te hebben, zou toch met méér enthousiasme en snelheid in de gemeente en door het gemeentelijk apparaat opgepakt moeten worden,” gaat de dorpsraad verder. “Vooral nu u zo enthousiast bent over al die ‘gekwalificeerde’ arbeidskrachten die zijn onthaalt. Geef dit onderwerp dan ook de prioriteit die het al jaren verdient te krijgen. Ons dorp wacht immers al vele jaren op iets concreets vanuit het gemeentehuis !!

De dorpsraad verzoekt de gemeente dan ook om per omgaande inhoudelijk te reageren op het voorstel dat zij hebben gedaan en ook aan te geven hoe en op welke termijn de gemeente denkt te gaan starten met de daadwerkelijke uitvoering