ECW ziet toekomst in geothermie en mag flink uitbreiden, Molenblik krijgt mogelijk aansluiting op het ECW-netwerk

MEDEMBLIK – Dat zegt Laurens Vlaars van ECW. ECW levert nu al geothermische warmte aan glastuinbouwbedrijven in Het Grootslag bij Andijk en Wervershoof en op Agriport in de Wieringermeer. Daarnaast kijkt ECW naar de mogelijkheid om ook duurzame warmte te leveren aan afnemers in de stad Medemblik, hiervoor is ECW in contact getreden met de gemeente Medemblik. In Medemblik gaat men binnenkort beginnen met de nieuwe woonwijk Molenblik waar rond de 200 duurzaam gebouwde woningen moeten komen.

Ook andere Westfriese gemeenten tonen belangstelling

Laurens Vlaar: “Er is in toenemende mate veel belangstelling vanuit de Westfriese gemeentes in geothermie.  In nagenoeg alle transitievisies warmte van de Westfriese gemeentes is er aandacht voor de toepassing van geothermie.   Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het benodigde warmteniveau.,”   Oudere opstanden hebben over het algemeen een hoger temperatuurniveau nodig voor ruimteverwarming dan nieuwere en nieuw te bouwen huizen. 

Afname van warmte kan in theorie zowel op aanvoer als afvoer van een warmtenet maar dat is derhalve afhankelijk van het vereiste  temperatuurniveau van de afname  Naast technische aspecten spelen ook juridische en financiële aspecten een grote rol bij de realisatie van warmte-aansluitingen in de gebouwde omgeving.  Aanleg van warmtenetten en aanleg tracé is complex o.a. door vestiging zakelijke rechten/grondaankoop etc.  waardoor er wel voldoende aansluitcapaciteit beschikbaar moet zijn,” aldus Vlaar.

ECW heeft de benodigde mijnbouwvergunningen om aardwarmte te mogen winnen en heeft daarvoor meerdere mijnbouwlocaties gerealiseerd. Vanuit die bestaande locaties kan via bestaande (en nog aan te leggen) warmtenetten in theorie geothermische warmte geleverd worden. Volgens Laurens Vlaar is er ook een mogelijkheid voor de realisatie van nieuwe locaties.  “Daarvoor is in eerste instantie een opsporingsvergunning nodig.  Recent heeft ECW een opsporingsvergunning Andijk 2 verkregen om gedurende een 3 jaar de ondergrond te bestuderen om een geschikte locatie te vinden in het zuiden en oosten van de gemeente Medemblik en de SED gemeentes,” aldus Vlaar.

Molenblik

Van alle mogelijke locaties die kunnen worden aangesloten op het ECW-netwerk is op dit moment Medemblik het meest concreet. “ECW staat open voor het bespreken van nieuwe initiatieven.  Recent is het geothermie gedeelte overgenomen door warmtebedrijf Ennatuurlijk.  Hierbij is ook veel expertise op het gebied van aanleg van warmtenetten in huis.” besluit Laurens Vlaar.

Lees ook: Medemblik presenteert ontwerpbestemmingsplan nieuwe woonwijk, ‘Molenblik’ Medemblik met 220 nieuwbouwwoningen.