De Koopmanspolder, een unieke broedplaats voor duizenden vogels

WERVERSHOOF/ANDIJK – De Koopmanspolder is een uniek stukje natuur en recreatiegebied in Nederland, een gebied waar de mens en dier naast elkaar vertoeven en leven. Waar duizenden watervogels nestelen, zo heeft De Koopmanspolder tussen Wervershoof en Andijk de grootste broedkolonie Aalscholvers, rond de 2500 paren, en nestelen er enkele honderden Lepelaars.

Het gebied is ongeveer 80 hectare groot en bestaat uit een afwisseling van grasland, rietland, moeras, bosschages en waterpartijen. Het is een belangrijk broedgebied voor verschillende soorten vogels, waaronder de grutto, tureluur en kievit. Ook leven er vele andere soorten watervogels, zoals futen, eenden, ganzen en zwanen.

Naast de natuurwaarde heeft de Koopmanspolder ook een recreatieve functie. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars, fietsers en watersporters. Zo zijn er verschillende wandel- en fietsroutes uitgestippeld en zijn er mogelijkheden om te kitesurfen, windsurfen, zeilen en vissen.

Het beheer van de Koopmanspolder is in handen van verschillende instanties, waaronder Staatsbosbeheer en de gemeente Medemblik. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen natuurbehoud en recreatie, waarbij de bescherming van de kwetsbare natuur altijd voorop staat.