Column Peter Groen: Demonstrerende boeren willen een ‘Nexit’ maar is dat wel verstandig?

eu

Tijdens de acties van afgelopen week, en ook de aankomende weken, van de demonstrerende boeren hoor je telkens dezelfde kreet terug komen, ‘Nexit’. Nederland uit de EU.. Want dan gaat alles beter worden volgens de actievoerders.. Maar klopt dat wel? Krijgt de Nederlandse land- en tuinbouw het dan een stuk beter dan nu? Nee, niet echt.. De Nederlandse land- en tuinbouw verliest dan de interne markt van de EU. met ruim 500 miljoen consumenten als afzetmarkt, maar, en dat is nog belangrijker, het landbouwbeleid van de EU. met de bijbehorende subsidies.

Harry Smit, analist bij de Rabobank, deed in 2016 hier al onderzoek naar toen de Britten begonnen met hun ‘Brexit’.  In het rapport van Smit komt naar voren dat  een kleine 35% van de aardappelproducten en varkensvlees naar landen binnen de EU. gaat, voor groente,fruit en zuivel is dit zelfs 50% en de bloemen- en plantensector ziet dan zelfs 75% van hun handel in gevaar komen.

Nederland is volgens Smit ‘uitzonderlijk exportgericht’, en dat de land- en tuinbouw sterk afwijkt van de rest van de landen om ons heen en van het wereldgemiddelde. Dat komt omdat de Nederlandse land- en tuinbouw veredelingsgericht is en niet zo als in heel veel andere landen vermeerderingsgericht is. De oorzaak daarvan is dat Nederland maar een klein land is vergeleken met de overige landen binnen de EU. waardoor de opbrengst per Ha. land sterk verhoogd moest worden door veredelingslandbouw, maar ook een overdaad aan kapitaal, lees subsidies, en arbeidskrachten is hier debet aan.

Uit het rapport komt verder naar voren dat bij een ‘Nexit’ bijna 60% van deze bedrijven de deuren kunnen sluiten omdat hun producten simpel weg niet meer qua prijs kunnen concurreren met de andere landen. Nederland moet weer grenscontroles uitvoeren, er worden importheffingen opgelegd, de gulden moet weer terugkomen en ergens aan worden gekoppeld, er moeten weer veterinaire en fytosanitaire controles worden gedaan bij de grenzen en de papierwinkel van voor de EU. komt ook weer terug. Daarnaast zal er vanuit Brussel geen eurocent aan subsidies meer naar de Nederlandse land- en tuinbouw gaan.

De hogere prijzen die de land- en tuinbouwsector moet gaan rekenen voor hun prijzen zullen dan ook rechtstreeks door worden berekend aan de consument, u en ik, wij. En dat geldt ook zeker voor de consumenten aan de andere kant van de grens, die zien de prijzen van Nederlandse producten met minimaal 10% stijgen. In 2018 exporteerde Nederland voor ruim 113 miljard euro naar bijvoorbeeld Duitsland en nam de totale export van Nederlandse goederen in de periode tussen 2009 en 2019 toe van 309,3 miljard euro naar 516 miljard euro waarbij de export naar landen binnen de EU. met 55% toe, maar de export naar landen buiten de EU. nam in deze periode zelfs toe met 100%, volgens het CBS.

Na de ‘Nexit’, moet Nederland met handelslanden zelf handelsovereenkomsten sluiten, iets dat niet van de ene op de andere dag geregeld is. Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds bezit met het onderhandelen over de handelsvoorwaarden met diverse landen en de Brexit is ook een duidelijk voorbeeld over hoe de landen in het Verenigd Koninkrijk harde klappen hebben gekregen.

Maar niet alleen de land- en tuinbouwsector krijgt harde klappen, ook de 2 grootste havens van ons land, Rotterdam en Amsterdam krijgen harde klappen bij een ‘Nexit’ omdat veel rederijen havens als Antwerpen en Bremen zullen gaan aandoen om te laden en te lossen. Nederland is de grootste doorvoerhaven van goederen binnen de EU. en Europa, dit gaat dan wegvallen omdat door het instellen van grenzen en de bijbehorende papierhandel ons land niet meer interessant genoeg is voor bedrijven die nu wel hun goederen laden en lossen in de havens van Nederland.

Al met al een slecht idee dus, een ‘Nexit’

Loading