Column Henk Prins: ‘Campus Zeehoek een oplossing voor het zwembadprobleem in Wervershoof’

WERVERSHOOF – Bij onze noorderburen in Wieringerwerf speelden dezelfde problemen als in Wervershoof, een sterk verouderd zwembad waarvan vervanging te duur zou worden en waar jaarlijks dan ook nog eens honderdduizenden euro’s subsidies naar toe moesten worden gebracht.

Door samen te gaan werken met meerdere organisaties is er een plan ontwikkeld waarin de (lagere) scholen, de sportverenigingen en het zwembad in 1 pakket , een campus, te verpakken. De lagere scholen en de sportverenigingen worden zo bij elkaar gebracht op 1 centrale plek en kan er direct ook een nieuw zwembad worden gebouwd.

In de ontwikkeling en totstandkoming van Campus de Terp werken de gemeente Hollands Kroon, Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW), basisonderwijsorganisaties Sarkon, Kopwerk en Surplus en Stichting SOVON voor voortgezet onderwijs nauw met elkaar samen.

Op Campus de Terp wordt opvang en onderwijs georganiseerd. Kappio verzorgt de kinderopvang, het basisonderwijs wordt verzorgd door basisscholen Het Baken, RKBS Don Bosco en De Triangel en het voortgezet onderwijs door rsg Wiringherlant.

Door de kosten te verdelen over meerdere instanties zijn de kosten voor de bouw van een nieuw zwembad De Terp binnen de perken gebleven en komt er een energiezuinig zwembad.

Nu is alleen de vraag, willen de inwoner van Wervershoof dit wel, een campus, waarin leren, kinderopvang, sport en spel samen op 1 plek worden gebracht.. Het idee zelf is zeker uitvoerbaar, de opbrengst van de Zeehoek gronden voor woningbouw kan dan direct worden aangewend voor Campus Zeehoek’