College positief over exploitatieovereenkomst Almere Opperdoes

OPPERDOES – Het college van Medemblik is positief over de ontwikkelingsplannen van Rafema Beheer B.V. uit Wognum over de ontwikkeling en realisatie van 65 woningen op de locatie Burgemeester Pierhagenlaan 2, ’t Landje 16A en 18 tot en met 56 in Opperdoes. Het voormalige pand Almere dat voorheen verhuurd werd aan Omring is door Rafema Beheer gekocht toen het leeg kwam te staan na vertrek van Omring. Eerdere pogingen van De Woonschakel om het te kopen liep stuk op de vraagprijs van de gebouwen.

Lees ook: Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in voormalig verzorgingshuis Almere Opperdoes

Begin 2022 heeft Rafema Beheer een woningbouwinitiatief ingediend voor deze locaties met als doel het wooncentrum te transformeren van 20 aanleunwoningen en 30 wooneenheden voor speciale doelgroepen naar 65 woningen voor reguliere huur. Het voormalige wooncentrum was niet meer geschikt voor de verhuur ten bate van speciale doelgroepen en werd niet meer verhuurd door de voormalige eigenaar Habion. Het wooncentrum is door Habion, met toestemming van het rijk, verkocht aan Rafema Beheer B.V. te Wognum. Habion is met Rafema Beheer B.V. overeengekomen dat de woningen de eerst 7 jaar worden verhuurd en dat de bestaande huurovereenkomsten worden gerespecteerd.

Lees ook: Dorpsraad Opperdoes: ‘Hoe sociale verhuur veranderen kan in a-sociale verhuur.’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Het plan is beoordeeld door de overlegtafel als “kansrijk” daar het plan voldoet aan het regionaal afwegingskader. Het plan voor de locatie is door ontwikkelaar, in overleg met de gemeente, uitgewerkt en aangepast. Inmiddels is een omgevingsvergunning ingediend. Het aangepaste plan voldoet aan het gemeentelijk beleid waaronder “Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021” en het “Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022”. In het generiek afwegingskader is vastgesteld dat bij woningbouwinitiatieven 50% van de woningen moet bestaan uit sociale huur of betaalbare koop tot 85% vanNHG. Conform dit afwegingskader is in de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar afgesproken dat 50% van de 65 woningen bestaat uit sociale huur.

Zoals gemeld is in de koopovereenkomst tussen Habion en ontwikkelaar vastgelegd dat ontwikkelaar na 7 jaar de huurwoningen mag verkopen. In aansluiting op deze afspraak is in de anterieure overeenkomst aanvullend vastgelegd dat de sociale huurwoning minimaal 7 jaar als sociale huurwoning moeten worden verhuurd. In het generiek afwegingskader zijn hier geen regels over vastgelegd. Deze afspraak is dan ook een aanvullende afspraak.

De huidige 20 aanleunwoningen zullen worden gaan verhuurd als reguliere huurwoningen, de 30 wooneenheden in het voormalige Almere zullen ingrijpend gaan worden verbouwd tot 45 zelfstandige woningen met 1, 2 en 3 kamers. Voor de omgevingsvergunning zal Medemblik gebruik gaan maken van de “kruimelregeling” en om de afspraken met de ontwikkelaar te borgen is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten.

Lees ook: Opperdoes krijgt op korte termijn 45 extra woningen waarvan minimaal 50% sociale huur